skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/06/2018

Täiskogu uudiskiri, 11.- 14. juuni 2018

Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Madalmaade peaministri Mark Rutte ja  Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Euroopa tulevikku, parlamendiliikmed arutavad ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Donald Trumpi otsust taganeda Iraani tuumakokkuleppest, Euroopa Parlamendi valimised 2019, ELi reeglid droonide ohutuse tagamiseks.

Mark Rutte arutab parlamendiliikmetega Euroopa tuleviku teemal

Kolmapäeva hommikul algusega kell 10.00 arutavad parlamendiliikmed Madalmaade peaministri Mark Rutte ja  Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Euroopa tulevikku.

Arutelu on järjekorras seitsmes Euroopa Parlamendis toimuv mõttevahetus parlamendisaadikute ja ELi riigi- ja valitsusjuhtide vahel.

 Eelmistel aruteludel osalesid:

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja Madalmaade peaministri Mark Ruttega toimub kolmapäeval kell 12.30 protokolliruumi ees.

Järgmisel arutelul juuli täiskogu istungil osaleb Poola peaminister Mateusz Morawiecki. 

arutelu: kolmapäeval, 13. juunil

#FutureofEU @MinPres @markrutte

Viited:

Madalmaade peaministri veebileht

Euroopa tulevik: viis teemat aruteluks

Tasuta video-, audio,- ja fotomaterjal

 

Tuumakokkulepe Iraaniga 

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Donald Trumpi otsust taganeda Iraani tuumakokkuleppest.  

Saadikud arutavad teisipäeval USA osaluse katkestamise tagajärgi ja ELi edasisi samme. „ EL jätkab Iraani tuumakokkuleppe toetamist. Küsimused, mis puudutavad Iraani toetust Süüria režiimile  või Iraani ballistiliste rakettide programmi, tuleks lahendada teiste vahendite abil,“ ütles EP väliskomisjoni esimees David McAllister (EPP, DE) pärast USA presidenti avaldust Iraanile sanktsioonide taaskehtestamise kohta.

arutelu: teisipäeval, 12. juunil

#Irandeal #JSPOA

EPRS taustainfo Iraani tuumakokkuleppe tuleviku kohta

 

Parlamendiliikmed arutavad 28.-29. juunil Euroopa Ülemkogu kohtumise teemasid 

Teisipäeva hommikul arutavad saadikud 28.-29. juunil toimuva ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumise teemasid nagu  rändeküsimused, julgeoleku- ja kaitsepoliitika, ELi pikaajaline eelarve, Brexiti läbirääkimised ja eurotsooni reform. 

arutelu: teisipäeval, 12. juunil

#EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG

 

Viited:

Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakord

Tasuta video-, audio,- ja fotomaterjal 

 

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Kolmapäeval hääletusele tuleva ettepaneku kohaselt vähendatakse Euroopa Parlamendi kohti  751-lt 705-le.

Lisaks kohtade vähendamisele pannakse vastavalt parlamendi  ettepanekule Ühendkuningriigi EList lahkumise järel tühjaks jäävast 73-st kohast reservi 46. 27 kohta jaotatakse 14 vähem esindatud ELi liikmesriigi vahel.

Reservi jäetud kohad võib tulevikus ümber jagada juhul, kui ELiga liituvad uued liikmesriigid või jätta tühjaks, et vähendada EP suurust.

Ettepanek kohtade jaotuse kohta

hääletus: kolmapäeval, 13. juunil

#EP2019

 

Viited:

Raportöör Danuta Maria Hübner (EPP, PL)

Raportöör Pedro Silva Pereira (S&D, PT)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo: kohtade jaotus Euroopa Parlamendis

Tasuta video-, audio,- ja fotomaterjal

 

 

ELi reeglid droonide ohutuse tagamiseks

Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed uusi ELi eeskirju droonide ohutu kasutamise tagamiseks.

Hääletusele tulevates droone käsitlevates eeskirjades esitatakse ohutuse, turvalisuse, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse tagamise aluspõhimõtted, mis rakenduvad kõikidele  ELis kasutatavatele droonidele. Seni on vähem kui 150 kg kaaluvatele droonidele kehtinud vaid riiklikud eeskirjad.

Hääletusele tuleva määruse alusel tuleb Euroopa Komisjonil ja Euroopa Lennuohutusametil välja töötada üksikasjalikumad eeskirjad. Näiteks tuleb otsustada, millised droonid vajavad, vastavalt nende kasutamisega kaasnevale riskidele, sertifitseerimist.  Või siis, millised droonid peavad olema  võimelised ise maanduma juhul, kui on kadunud  side drooni kasutajaga ja suutma iseseisvalt kokkupõrkeid vältida. Samuti tuleb registreerida teatud riskiastmega droonide kasutajad vastavates riiklikes süsteemides.

 

arutelu: esmaspäeval: 11. juunil

hääletus: teisipäeval, 12. juunil 

Viited:

Pressiteade hääletuse kohta EP transpordikomisjonis (23.01.2018)

Raportöör Marian-Jean Marinescu (EPP, RO)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo

Tasuta video-, audio,- ja fotomaterjal

 

Küberkaitsealase koostöö tõhustamine ELis 

Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis esitavad parlamendiliikmed oma seisukohad  ELi küberkaitse võimekuse tõhustamiseks. EP liikmed kutsuvad üles looma Euroopa küberturbe kiirreageerimisrühma, edendama relvajõudude koostegutsemisvõimet Military Erasmus programmi kaudu, läbi viima küberkaitse õppusi ja tugevdama koostööd NATOga. 

Resolutsioonis märgitakse, et erinevad riigid,  sh  Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea ning valitsusvälised rühmitused on osalenud pahatahtlikus kübertegevuses. See hõlmab rünnakuid elutähtsate taristute vastu, küberspionaaži ja ELi kodanike massilist jälgimist, väärteabe  kampaaniaid ja pahavara levitamist (nt. Wannacry,  NonPetya jne). EL peab sellisele tegevusele  kindlalt ja ühiselt reageerima, rõhutavad saadikud. 

EL-NATO

Samuti kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis EL-NATO suhete kohta rõhutavad parlamendiliikmed, et kummalgi organisatsioonil ei ole kõiki vahendeid uute julgeolekuprobleemidega omal käel tegelemiseks ning mõlemad suudaks koostööd tehes nendega paremini toime tulla.

Lisaks küberkaitsele tuleks ELi ja NATO koostöös keskenduda strateegilisele kommunikatsioonile, salastatud teabe vahetamise edendamisele, ebaseadusliku rände  peatamisele ning füüsiliste ja õiguslike tõkete eemaldamisele, mis takistavad sõjaväepersonalil ja varustusel nii ELi piires kui ka  väljaspool kiiresti liikumist.

Parlamendiliikmed tervitavad samuti NATO tugevdatud kohalolekut  idapiiril ja NATO nelja mitmerahvuselise lahingurühma paigutamist kolme Balti riiki  ja Poola.

arutelud: teisipäeval, 12. juunil

hääletused: kolmapäeval, 13. juunil

#cyberdefence @NATO

 

Viited:

Resolutsiooni küberkaitse kohta

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (16.05.2018)

Raportöör Urmas Paet (ALDE, EE)  

Menetlusdokumendid: küberkaitse

Resolutsiooni ettepanek EL-NATO suhete kohta

Raportöör Ioan Mircea Paşcu (S&D, RO)

Menetlusdokumendid: EL-NATO suhted

 

Muud päevakorrapunktid 

  • Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
  • Inimõiguste  ja demokraatia resolutsioonid: Oleg Sentsov, inimõigused Bahrainis, Rohingya põgenikud, arutelud ja hääletused neljapäeval
  • Kohtureform Poolas: arutelu  Frans Timmermansiga kolmapäeval
  • Majandus- ja rahaliidu süvendamine, arutelu teisipäeval
  • Makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
  • Harrastuskalapüügi olukord ELis, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
  • Hariduse ajakohastamine ELis, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval