skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/06/2018

Parlament kiitis heaks droonide ohutuseeskirjad

Parlamendiliikmed kiitsid teisipäeval heaks uued droonide ohutuseeskirjad.

Droon
Droon

Teisipäeval kiitis parlament heaks ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel 2017. aasta novembris saavutatud kokkuleppe, millega kehtestatakse uued ELi tasandi ohutuseeskirjad droonidele. Seni on valdava osa droonide kohta kehtinud vaid riiklikud eeskirjad.

Uute eeskirjade kohaselt tuleb droonid projekteerida ja konstrueerida nii, et neid kasutades ei seata ohtu inimesi või teisi õhusõidukeid. Sõltuvalt droonide riskiastmest, mis on seotud näiteks nende kaalu või lennuks kasutatava piirkonnaga, peab osa neist olema varustatud täiendavate ohutust puudutavate funktsioonidega, mis lubavad näiteks automaatset maandumist või võimaldavad droonidel iseseisvalt vältida kokkupõrkeid teiste õhusõidukitega.

Kasutajad peavad suutma tagada droonide ohutuse ning peavad olema kursis kõikide nendele kehtivate reeglitega. See tähendab, et osa kasutajaid peab tulevikus läbima eraldi koolituse.

Selleks, et võimaldada tuvastada droonide kasutajaid, tuleb nad registreerida siseriiklikus registreerimissüsteemis. See nõue ei kehti kõige väiksemate droonide kasutajate puhul.

Parlamendis heaks kiidetud eeskirjade põhjal peab Euroopa Komisjon lähiajal välja töötama detailsemad juhised, mis puudutavad näiteks droonide maksimaalset lennukõrgust, sertifitseerimismenetlusi, registreerimis- ja koolitusnõudeid ja ohutust puudutavaid funktsioone.

Kaasaegsemad lennundusohutusreeglid

Lisaks droonidele ELi eeskirjade kehtestamisele kaasajastatakse tsiviillennunduse ELi eeskirju, muutes need paindlikumaks ja riskipõhiseks.

Muuhulgas tõhustatakse ka koostööd liikmesriikide ja ELi lennundusohutusameti vahel, et võimaldada paremat konfliktipiirkondade kohal toimuvate lendude riskide hindamist. Euroopa Komisjonil palutakse välja töötada standardid hättasattunud õhusõidukite pardasalvesti andmete reaalajas ülekandmiseks, et kiirendada reageerimist hädaolukordades.

Edasised sammud

Uued eeskirjad vajavad nüüd lõplikku heakskiitu ELi Nõukogu poolt.

 

Lisainfo:

Vastuvõetud tekst (12.06.2018)

Videosalvestis arutelust (11.06.2018)

Raportöör Marian-Jean Marinescu (EPP, RO)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu