skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/06/2018

Parlamendiliikmed soovivad tõhusamat koostööd küberkaitse valdkonnas ja tihedamaid suhteid NATOga

·  Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea küberrünnakud nõuavad jõulist reageerimist
·  Luua tuleb Euroopa küberturbe kiirreageerimisrühm
·  Jätkama peab EL-NATO suhete arendamist
 

Uute hübriidohtude tõttu on vaja oluliselt kasvatada ELi küberkaitsealast võimekust küberkaitse kiirreageerimisrühmade loomise ja koostöö tõhustamise abil NATOga, ütlevad parlamendiliikmed kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Resolutsioonis märgitakse, et erinevad riigid, sh Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea ning valitsusvälised rühmitused on osalenud pahatahtlikus kübertegevuses. See hõlmab rünnakuid elutähtsate taristute vastu, küberspionaaži ja ELi kodanike massilist jälgimist, väärteabe kampaaniaid ja pahavara levitamist (nt. Wannacry, NonPetya jne).

ELi praegune haavatavus küberrünnakute korral on tingitud peamiselt Euroopa kaitsestrateegiate ja kaitsevõime killustatusest, ütlevad saadikud ja kutsuvad ELi liikmesriike edendama koostööd ELis ning NATO ja teiste partneritega. See peaks hõlmama ühiseid küberkaitse õppuseid, sõjaväepersonali küberkaitsekoolitusi ning ELi missioonide ja operatsioonide küberkaitsealast oskusteabe edendamist.

Parlamendiliikmed avaldavad heameelt alalise struktureeritud koostöö raames käivitatud küberohtude valdkonna teabevahetusplatvormi ja loodud küberturvalisuse kiirreageerimisrühmade pärast.

EL-NATO suhted

Samuti kolmapäeval hääletatud resolutsioonis EL-NATO suhete kohta rõhutavad parlamendiliikmed, et kummalgi organisatsioonil ei ole kõiki vahendeid uute julgeolekuprobleemidega omal käel tegelemiseks ning mõlemad suudaks koostööd tehes nendega paremini toime tulla.

Lisaks küberkaitsele tuleks ELi ja NATO koostöös keskenduda strateegilisele kommunikatsioonile, terrorismivastasele tegevusele, salastatud teabe vahetamise edendamisele, ebaseadusliku rände peatamisele ning füüsiliste ja õiguslike tõkete eemaldamisele, mis takistavad sõjaväepersonalil ja varustusel nii ELi piires kui ka väljaspool kiiresti liikumist.

Parlamendiliikmed tervitavad samuti NATO tugevdatud kohalolekut kolmes Balti riigis ja Poolas.

Tsitaadid

Küberkaitse raporti raportöör Urmas Paet (ALDE, EE): "Õnnestunud küberrünnak võib muuta tuumajaama tuumapommiks ja põhjustada kaost haiglates, seades nii ohtu patsientide elud. Selleks, et kaitsta ennast selliste ohtude eest peame tugevdama oma küberkaitsealast võimekust tõhustades koostööd liikmesriikide, ELi ja NATO vahel."

EL-NATO suhete raporti raportöör Ioan Mircea Paşcu (S&D, RO): "Krimmi annekteerimisest 2014. aastal on kiirenenud koostöö ELi ja NATO vahel. Küberohtude kontrollimine, küberünnakute vastane tegevus, vastupanuvõime arendamine, võitlus terrorismiga ja koostöö tõhustamine missioonidel ja operatsioonidel on valdkonnad, kus koostööd saab tõhustada."

 

Lisainfo:

Vastuvõetud tekstid (13.06.2018)

Videosalvestis arutelust (click on 12.06.2018)

Intervjuu Urmas Paetiga

EPRS taustainfo: küberjulgeolek

EPRS taustainfo: EL-NATO koostöö

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu