skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
Pärast 2020. aastat peab ELi põllumajanduspoliitika olema arukam, lihtsam, õiglasem ja jätkusuutlikum, samas ka hästi rahastatud ja  tõepoolest ühine, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.
Hääletamine.
Kolmapäeval vastu võetud eeskirjad võimaldavad ELil ennast paremini kaitsta dumpinguhinnaga müüdavate importtoodete vastu ja tõhusamalt võidelda keskkonnaalase ja sotsiaalse dumpinguga.
Teisipäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kokkuleppe töötajate lähetamise direktiivi kohta.
Täiskogu päevakorras: Luksemburgi peaminister Xavier Bettel arutab saadikutega Euroopa tulevikku, tõhusamad kaubanduskaitse meetmed ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks, usalduse taastamine Schengeni alal, 2020. aasta järgne ELi eelarve, ELi põllumajanduspoliitika tulevik, töötajate lähetamise direktiivi lõpphääletus .
Aasta pärast, 23.-26. mail 2019 valivad ELi kodanikud 27 liikmesriigis oma esindajad Euroopa Parlamenti. Andes oma hääle, aitavad valijad otsustada, kellest saab  järgmine Euroopa Komisjoni juht.
Värske Eurobaromeetri uuring, mis avalikustati aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi, näitab ELi kodanike kasvavat toetust Euroopa Liitu kuulumisele.
EL peaks rakendama diplomaatilist survet, et kehtestada globaalne keeld loomkatsetele kosmeetikatööstuses enne 2023. aastat, ütlevad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
Enamik saadikuid tervitas Euroopa Komisjoni ettepanekuid suurendada riiklikke sissemakseid 1,11 protsendini kogurahvatulust ja mitmekesistada eelarve tuluallikaid.
Päevakorras: 2020. aasta järgne ELi eelarve: saadikud arutavad uusi ettepanekuid Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, Belgia peaminister Charles Michel arutab saadikutega Euroopa tuleviku teemal, loomkatsete keelamine kosmeetikatööstuses

Mai 2018