skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/05/2018

Täiskogu istung Brüsselis, 2.-3. mai

Päevakorras: 2020. aasta järgne ELi eelarve: saadikud arutavad uusi ettepanekuid Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, Belgia peaminister Charles Michel arutab saadikutega Euroopa tuleviku teemal, loomkatsete keelamine kosmeetikatööstuses

Täna, 2. mail kell 14 (Eesti aeg) arutavad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ELi 2020. aasta järgse eelarve uusi ettepanekuid.                      

Saadikud esitavad oma 14. märtsil vastu võetud seisukohad mitmeaastase finantsraamistiku  ja ELi omavahendite reformi kohta.

Parlament soovib, et ELi eelarves oleks piisavalt vahendeid uute poliitiliste prioriteetidega tegelemiseks ning põllumajanduse ja Euroopa vaesemate piirkondade toetamiseks. Saadikud rõhutavad, et  pikaajaline eelarve peab katma ka Brexitist tekkiva puudujäägi.

Tulude osas teevad saadikud ettepaneku suurendada ELi omavahendeid, sh imporditollide või põllumajandustollide abil ja leides ka uusi allikaid.

Saadikud hoiatavad, et finantsraamistikus on võimalik kokku leppida ainult siis, kui vastavaid edusamme tehakse ka omavahendite teema puhul. Seega tuleks finantsraamistiku kulu- ja tulupoolt käsitleda eesseisvatel läbirääkimistel ühtse paketina.

arutelu: kolmapäeval, 2. mail

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#EUBudget #MFF #OwnResources  

Viidad

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2018. aasta resolutsioon järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta

 

Belgia peaminister Charles Michel arutab saadikutega Euroopa tulevikku  

 

Neljapäeva hommikul arutavad saadikud Euroopa tuleviku teemal Belgia peaministri Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.  

Michel on Belgia peaminister alates 2014. aasta oktoobrist. Arutelu on järjekorras viies Euroopa Parlamendis toimuv ELi tuleviku teemaline arutelu ELi riigi- ja valitsusjuhtidega.

Eelmistest aruteludest parlamendiliikmete ja ELi riigi- ja valitsusjuhtidega võtsid osa Iirimaa peaminister Leo Varadkar (17. jaanuaril), Horvaatia peaminister Andrej Plenkovic (6. veebruaril), Portugali peaminister António Costa (14. märtsil) ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron (17. aprillil).

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja Belgia peaministri Charles Micheliga toimub neljapäeval kell 11.30.

Järgmine arutelu toimub Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga mai täiskogu istungil Strasbourgis.

 

arutelu: neljapäeval, 3. mail

menetlus: arutelu ELi tuleviku teemal

pressikonverents: neljapäeval, 3. mail kell 11.30 

#FutureofEU @CharlesMichel 

Viidad

Belgia peaministri veebileht

ELi tulevik: viis teemat aruteluks

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal: ELi tulevik 


Loomkatsete keelamine kosmeetikatööstuses

Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis nõuavad saadikud, et EL avaldaks diplomaatilist survet ülemaailmse keelu kehtestamiseks loomkatsetele kosmeetikatööstuses 2023. aastaks.

Parlamendiliikmed arutavad võimalikke ELi-poolseid samme ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega kolmapäeval.

Euroopa Liidus on loomadel katsetatud kosmeetikatooted keelatud 2013.  aastast ja  see keeld pole  kosmeetikasektori arengut pärssinud. Samas lubab 80 protsenti maailma riikidest endiselt loomkatseid ja loomadel katsetatud kosmeetikatoodete turustamist.

Saadikud märgivad resolutsioonis , et ka ELi enda süsteemis esineb puudujääke. Näiteks on ELi imporditud toodete puhul jätkuvalt oht, et neid on eelnevalt loomade peal testitud.

 

arutelu: kolmapäeval, 2. mail

hääletus: neljapäeval, 3. mail

menetlus: suuliselt vastatav küsimus, resolutsioon 

#animaltesting  

Viidad

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonna- ja rahvatervise komisjonis (20.02.2018)

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

 

Muud päevakorrapunktid 

  • Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
  • Lapsrändajate kaitse, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
  • Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016), arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
  • ELi finantshuvide kaitset ja pettuste vastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne, arutelu kolmapäeval
  • Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu kolmapäeval
  • ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
  • Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“, arutelu ja hääletus neljapäeval
  • Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis, suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile, arutelu kolmapäeval
  • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar), hääletus neljapäeval

 

 

 

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter