skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
30/05/2018

Tõhusamad kaubanduse kaitsevahendid ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks

Kolmapäeval vastu võetud eeskirjad võimaldavad ELil ennast paremini kaitsta dumpinguhinnaga müüdavate importtoodete vastu ja tõhusamalt võidelda keskkonnaalase ja sotsiaalse dumpinguga.

HääletamineHääletamine Euroopa Parlamendis
Hääletamine(C) European Union 2011 PE-EP

- kõrgemad tollitariifid dumpinguhinnaga imporditavatele toodetele

- lühemad ja läbipaistvamad uurimised

- VKEde parem juurdepääs kaitsevahenditele

Kolmapäeval vastu võetud eeskirjad võimaldavad ELil ennast paremini kaitsta dumpinguhinnaga müüdavate importtoodete vastu ja tõhusamalt võidelda keskkonnaalase ja sotsiaalse dumpinguga. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel saavutatud kokkuleppele on ELil võimalik kehtestada kõrgemad tollitariifid dumpinghinnaga või subsideeritud impordile, et kaitsta ELi töökohti ja ELi tootjaid ebaausast kaubanduskonkurentsist tuleneva kahju eest.    

Eeskirjadega tagatakse samuti: 

  • lühem dumpingujuhtumite uurimisperiood;
  • sotsiaalsete ja keskkonnastandardite arvesse võtmine ELi ettevõtetele tekitatud kahju kõrvaldamist võimaldava tariifi kindlaksmääramisel;
  • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) parem juurdepääs kaubanduse kaitsevahenditele loodava VKEde tugikeskuse abil;
  • võimalused ametiühingutele uurimistes ja tollitariifide hindamisel osalemiseks.

“Euroopa tootjad seisavad silmitsi erinevate ebaausate kaubandustavadega. Nende eeskirjadega anname ELi tööstusele vajalikud vahendid, et kaitsta töökohti ELis ja selleks, et tagada, et kaubanduskonkurents toimub õiglastel alustel,” ütles EP kaubanduskomisjoni esimees Bernd Lange (S&D, DE)

“See on suurim ELi kaubanduse kaitseinstrumentide reform 23 aasta jooksul. Saame nüüd olla kindlad, et meie kaubanduse kaitsevahendid on sobivad tegelemaks väljakutsetega, mis esinevad 21. sajandi kaubandussuhetes. EL peaks seisma vaba ja reeglipõhise kaubanduse eest ja vastuvõetud eeskirjad on oluline vahend tagamaks, et säilitame avatud majandusmudeli,” ütles raportöör Christofer Fjellner (EPP, SE)

Edasised sammud

Uus määrus jõustub 20 päeva pärast avaldamist ELi Teatajas.

 

Lisainfo 

Vastuvõetud tekst (30.05.2018)

Videosalvestis arutelust (29.05.2018)

EPRS taustainfo: kaubanduse kaitsevahendite kaasajastamine

Menetlusdokumendid

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu