skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/03/2018

Parlamendiliikmed arutasid ELi ja Ühendkuningriigi võimalikke suhteid pärast Brexitit

Igasugune tulevaste ELi ja Ühendkuningriigi suhete raamistik peab austama ELi ühtse turu terviklikkust ja nelja vabadust, rõhutasid saadikud teisipäeval toimunud arutelul.

Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi läbirääkija Michel Barnier’ga rõhutasid saadikud, et ELi ja Ühendkuningriigi vaheline assotsieerimisleping võiks olla sobilik raamistik tulevaste suhete jaoks. 

Samas rõhutati, et ükskõik millise kuju tulevased suhted võtavad, peab see austama ELi ühtse turu, tolliliidu ja nelja vabaduse terviklikkust ja kaitsma ELi õiguslikku korda. 

Parlamendiliikmed kutsusid ELi ja Ühendkuningriiki sätestama ühiselt võetud kohustused kodanike õiguste, rahaliste kohustuste ja Iirimaa piiriküsimuse kohta väljaastumislepingus, mis tuleks sõlmida enne võimaliku üleminekuperioodi algust. 

Videosalvestised sõnavõttudest: 

EK president Jean-Claude Juncker

Aseminister Monika Panatoyova Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumise nimel

Elmar Brok (EPP, DE)

Roberto Gualtieri (S&D, IT)

Peter van Dalen (ECR, NL)

Guy Verhofstadt (ALDE, BE)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Gabi Zimmer (GUE/NLG,DE)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Janet Atkinson (ENF, UK)

 

Lisainfo 

Resolutsiooni projekt ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta

EP pressiteade: Esimeeste konverents kiitis heaks ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid puudutava resolutsiooni projekti (07.03.2018)

Brexiti uudiste leht

Infograafik: Ühendkuningriik ELis

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal