skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/03/2018

Saadikud andsid toetuse ettepanekutele äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi loomiseks ELis

Parlamendi poolt neljapäeval heaks kiidetud ettepanekute kohaselt maksustataks hargmaiseid ettevõtteid seal, kus nad teenivad oma kasumi.

Saadikud kiitsid heaks äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi direktiivi ettepaneku häältega: 451 poolt, 141 vastu, 59 erapooletut. Direktiivi eesmärk on kehtestada ühtsed eeskirjad äriühingu tulumaksu maksubaasi arvutamiseks ELi siseturul.

Samuti kiideti heaks äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi direktiivi ettepanek (438 poolthäält, 145 vastu, 69 erapooletut), kus sätestatakse eeskirjad tulude konsolideerimiseks ja konsolideeritud maksubaasi jaotamiseks liikmesriikide vahel.

Eeskirjade eesmärk on ära hoida olukorda, kus hargmaised ettevõtted vähendavad oma maksukoormust või väldivad maksude maksmist seal, kus nad teenivad kasumi.

"Digitaalse kohaloleku" tuvastamine

Selleks, et tagada liikmesriigis tulu teenivate, kuid seal vaid nn digitaalset tegevuskohta omavate äriühingute kohtlemine samal viisil äriühingutega, kellel on liikmesriigis füüsiline püsiv tegevuskoht, tegid saadikud ettepaneku lisada "digitaalse kohaloleku" mõiste.

Parlament soovib, et Euroopa Komisjon sätestaks kriteeriumid (nt kasutajate arv või kogutud digitaalse sisu maht) digitaalse kohaloleku tuvastamiseks ja selgema ülevaate saamiseks selle kohta, kus ettevõtted kasumit teenivad. Ettevõtted nagu Facebook, Amazon ja Google koguvad isikuandmeid ja kasutavad neid ärilistel eesmärkidel, aga seda ei arvestada hetkel nende maksukohustuste arvutamisel.

"See on suurepärane võimalus teha suur samm edasi hargmaiste ettevõtete maksustamise valdkonnas. Eeskirjadega loodaks tänasesse majanduskeskkonda sobivam mudel ja peatataks konkureerimine ELi riikide maksusüsteemide vahel, maksustades kasum seal, kus see teenitakse," ütles raportöör Alain Lamassoure (EPP, FR).

"ELi riikide ja ELi juhid mõistavad, et praegused maksureeglid on iganenud ja on kodanike ja väikeettevõtete seisukohast ebasoodsad. On vaja tegutsemist rahvusvahelisel tasandil, et seda muuta. ELi tasandil tegutsemine on meie parim võimalus muuta maksusüsteem õiglasemaks ja kaasaegsemaks," ütles raportöör Paul Tang (S&D, NL).

Edasised sammud

EP resolutsioonid edastatakse nüüd ELi Nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (15.03.2018)

Videosalvestis arutelust (14.03.2018)

Menetlusdokumendid: äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas

Menetlusdokumendid: äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu