skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/11/2018

Euroopa valimised 2019: Mida Euroopa minu heaks teeb

EP president Tajani avaldas täna uue ja teedrajava veebilehekülje, mis demonstreerib ELi positiivset mõju Euroopa kodanikele.

  • Lühikesed, kergesti loetavad märkmed sellest, kuidas EL on parandanud inimeste igapäevaelu;
  • Kiire ja lihtne võimalus regiooni, elukutse ja vabaaja tegevuste põhjal veebilehel navigeerida;

Eelmisel kuul avaldatud Eurobaromeetri küsitlus tuvastas, et 68 protsenti vastanutest leiab, et nende koduriik on ELi kuulumisest kasu saanud. Samas on väga vähe kajastatud seda, mida konkreetset on EL teinud kodanike jaoks. Mais toimuvate Euroopa valimiste eel pakub see veebileht loodetavasti häid näideid Euroopa Liidu mõju ulatust.  

Interaktiivne ja mitmekeelne veebileht „Mida Euroopa minu heaks teeb“, mille on koostanud Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, sisaldab sadu kergesti loetavaid üheleheküljelisi teabelehti ELi positiivse mõju kohta inimeste igapäevaelus. Kasutajad võivad kiiresti leida konkreetseid näiteid selle kohta, mida EL on teinud nende regiooni, elukutse ning eelistatud vabaaja tegevuse jaoks.  

Strasbourgis toimunud veebilehe tutvustamisel ütles EP president Tajani: „Eurooplased küsivad, mida EL on nende jaoks teinud. See uus EP veebilehekülg pakubki sellele küsimusele selgeid vastuseid. Sellest saab kasulik vahend toomaks Euroopat oma kodanikele lähemale.“ 

Lugemiseks, jagamiseks ja kasutamisel on saadaval nii veebilehel kui ka pdf-formaadis ligikaudu 1800 üheleheküljelist teabelehte, mis on jaotatud kahte kategooriasse. Veebilehe alajaotuses „Minu piirkonnas“ võib kasutaja valida koha, kus tema ning ta lähedased elavad ja töötavad. Mil määral on Euroopa oluline nende linnas või regioonis? Selles kategoorias võib leida infot üle 1400 asukoha kohta üle terve ELi.  

Veebilehekülje teises alajaotuses „Minu elus“ on kasutajatel võimalus valida 400 üheleheküljelise teabedokumendi seast need teemad, mis on nende jaoks isiklikult olulised. Näiteks kuidas mõjutab EL perekondi, tervishoidu, reisimist, julgeolekut, tarbijate valikuid ja sotsiaalseid õiguseid? Kuidas toetab EL töötajaid erinevatel elukutsetel - alates mesinikest kuni bussijuhtide ja pruulijateni? Kuidas on EL mõjutanud neid inimesi, kes naudivad vabaaja tegevustena näiteks spordi tegemist, muusika kuulamist või televiisori vaatamist? Selle osas on erinevates keeltes saadaval ka mitmed raadiosaated.  

Teabelehed annavad hea hetkeülevaate ELi tegemistest oma kodanike heaks tuues huvitavaid näiteid ning andes võimaluse leida lisateavet, selle asemel, et tuua välja nimekiri kõigest, mida EL kunagi teinud on.  

Lisaks teabelehtedele on veebilehekülje kolmandas alajaotuses („Fookuses“), koondatud pikemad ülevaated ELi poliitikameetmetest. Need võtavad kokku mõned Euroopa Parlamendi selle koosseisu saavutused ning väljavaated tulevikuks. Erilist tähelepanu pööratakse avalikule arvamusele ja kodanike muredele ning ootustele ELi suhtes.  

Veebilehe on koostanud Euroopa Parlamendi uuringuteenistus (EPRS) koostöös Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni ja tõlketeenistusega.

 

Viited:

Mida Euroopa minu heaks teeb

Euroopa valimiste pressimaterjalid

Videosalvestis pressikonverentsist (14.11.2018)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu