skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/10/2018

Parlament kiitis heaks täiendatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi

Parlamendiliikmed kiitsid heaks uued audiovisuaalmeedia teenuste eeskirjad, mille eesmärk on tõhustada alaealiste kaitset, sätestada rangemad nõuded reklaamile ja edendada Euroopa infosisu.

Uued eeskirjad rakenduvad nii traditsioonilisele ringhäälingule kui ka tellitavatele videoteenustele ja videote jagamisplatvormidele nagu Netflix, Youtube ja Facebook ja voogedastusele video jagamisplatvormidel. 

Alaealiste parem kaitse kahjuliku sisu eest 

Vastuvõetud eeskirjade kohaselt peavad audiovisuaalteenuste pakkujad rakendama vajalikud meetmed, et kaitsta alaealisi vägivaldse ja kahjuliku sisu ning vihakõne eest.  

Videote jagamisplatvormid peavad edaspidi reageerima kiirelt kui neile antakse teada võimalikust kahjulikust sisust. Eeskirjades ei nõuta sisufiltrite kasutamist, aga parlamendi nõudel peavad video jagamisplatvormid  looma läbipaistvad ja lihtsalt kasutatavad mehhanismid kahjulikust sisust teavitamiseks. 

Samuti kehtestatakse ranged nõuded reklaamile ja tooteasetusele lastele suunatud programmides tellitavate videoteenuste platvormidel ja täiendatakse laste isikuandmete kaitse nõudeid audiovisuaalmeedia teenuste pakkujatele. 

Uued piirmäärad reklaamile 

Uute eeskirjade kohaselt ei tohi reklaamide osakaal ületada 20 protsenti saateajast ajavahemikus 6.00 kuni 18.00. Vahemikus 18.00 kuni 00.00 kehtestatakse reklaami osakaalu maksimummääraks samuti 20 protsenti sellest ajavahemikust. 

Euroopa päritolu teoste pakkumise nõue tellitavate videoteenuste pakkujatele

Selleks, et toetada kultuurilist mitmekesisust Euroopa audiovisuaalmeedia sektoris, peavad tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste osutajad edaspidi tagama oma kataloogis vähemalt 30 % suuruse osa Euroopa päritolu teoste jaoks.

Videote jagamisteenuste platvormidel palutakse samuti panustada Euroopa päritolu teoste edendamisse kas investeerides nende tootmisse või panustades rahaliselt vastavatesse riiklikesse fondidesse.

Edasised sammud

Kaasajastatud direktiiv peab jõustumiseks saama veel ELi Nõukogu ametliku heakskiidu. Uued eeskirjad tuleb ELi liikmesriikidel rakendada 21 kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist.

 

Lisainfo 

Vastuvõetud tekst (02.10.2018)

Pressikonverents raportööride Petra Kammereverti (S&D, DE) and Sabine Verheyeniga (EPP, DE), kolmapäeval, 3. oktoobril kell 10.00

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo

Tasuta audio-, foto- ja videomaterjal