skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/10/2018

Eesti peaminister Jüri Ratas: Euroopa on mõte, millest peab saama tundmus

Peaminister Ratas kutsus Euroopa tuleviku arutelul üles säilitama ühtsust rõhutades, et Euroopa on silmitsi väljakutsetega, mis vajavad ühiseid lahendusi.

„Oleme suutnud korda viia muutuseid jagades suveräänsuse põhimõtet ning ühendades oma jõud.Euroopa üks peamisi tugevusi on mitmekesisus. Vähem mitmekesisust, tähendab vähem Euroopat“, ütles peaminister Jüri Ratas Euroopa tuleviku debatil. Ta lisas, et meie ühise tuleviku võti on võime positiivselt meelestatult edasi liikuda.

Eurooplased ootavad meilt suurte väljakutsetega tegelemist, mis on liiga suured ühe liikmesriigi jaoks: kaitseküsimused, kliimamuutused, muutused seoses digitaliseerimisega, globaalne rahvaarvu kasv ja selle põhjustatud ränne. Loodan, et uues mitmeaastases ELi eelarves nähakse ette piisavad vahendid nende väljakutsetega tegelemiseks,” sõnas Ratas.

Väljendades toetust ELi ühtsusele ütles peaminister Ratas, et ühtsus ei pea tähendama samasust kõigis valdkondades. „Erinevad maksumäärad erinevates liikmesriikides on normaalne ja põhimõttelised ümberjaotamist puudutavad küsimused võib teha kas riiklikul või kohalikul tasandil. Samas on ühise tuleviku seisukohast oluline kulutuste tegemine Euroopa julgeoleku tagamiseks ja innovatsiooni edendamiseks.“

„Lühiajalised meetmed toovad vaid lühiajalisi lahendusi. Lahendusteks on oluline teha koostööd kolmandate riikidega,“ ütles peaminister Ratas rände teemal.

Viidates vajadusele suurendada ELi mõju maailmamajanduses ütles peaminister Ratas, et oluline on viia lõpuni ühtse turu loomine ja esitada tuleb digitaalse ühtse turu ettepanekud.

„Julgeolek on meie inimeste jaoks suurim mure“, ütles peaminister. „ELi julgeolek ei sõltuvaid sõjalistest kulutustest, vaid ka partnerlusest ja ELi tegevusest naabruskonnas.“

„NATO on Euroopa julgeoleku alustala,“ ütles ta, tervitades samas suurenenud kaitsekoostööd ELi liikmesriikide vahel. Lõpetuseks rõhutas peaminister vajadust võidelda populismiga ja ütles, et lähenevad Euroopa Parlamendi valimised on suurepärane võimalus selgitada, millist kasu on toonud näiteks ühtne turg, ühisraha, Erasmus ja kodanike vaba liikumine.

Parlamendiliikmed kiitsid Eestit seniste saavutuste ja liidrirolli eest küberjulgeoleku ja digitaliseerimise valdkonnas. Nad rõhutasid väikeste liikmesriikide olulisust ELis, vajadust tugevama julgeoleku ja kaitsepoliitika ning  Euroopa järele, mis on võimekam vastu seisma Venemaa agressioonile. Samuti rõhutati vajadust ka õiglasema Euroopa järele, mis seisab enamiku inimeste huvide eest.

Tunnistades digitaalse revolutsiooniga kaasnevaid võimalusi, hoiatas osa saadikuid, et silmas tuleb pidada ka selle võimalikku mõju sotsiaalsele ebavõrdsusele ja keskkonnale. Mõned parlamendisaadikud avaldasid muret ELi praeguse  suuna üle ja kutsusid üles avama uuesti läbirääkimisi aluslepingute osas.

 

Videosalvestis sõnavõttudest:

EP President Antonio TAJANI 

Jüri RATAS, Eesti peaminister

ANSIP Andrus, Euroopa Komisjoni asepresident

Manfred WEBER (EPP, DE)

Udo BULLMANN (S&D, DE)

Peter LUNDGREN (ECR, SE)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE)

Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY)

Rolandas PAKSAS (EFDD, LT)

Marcel de GRAAFF (ENF, NL)

Videosalvestis arutelust täispikkuses

Arutelud ELi tulevikust Euroopa Parlamendis