skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/10/2018

EP täiskogu uudiskiri, 22.- 25. oktoober 2018, Strasbourg

Päevakorras: parlament hääletab ühekordselt kasutatava plastiku keelustamist, kraanivee kvaliteedi parandamine, Facebook-Cambridge Analytica: parlamendiliikmed arutavad võimalikke edasisi samme, meetmed ravimiresistentsuse peatamiseks, ELi eelarve 2019: rohkem vahendeid noorte, investeeringute, tööhõive ja majanduskasvu toetamiseks, parlamendiliikmed arutavad Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi, Rumeenia president Klaus Iohannis arutab saadikutega Euroopa tulevikku.

(C) European Union 2011 PE-EP

Parlament hääletab ühekordselt kastutatava plastiku keelustamist  

 

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ühekordseks kasutuseks mõeldud plastiktoodete nagu plastikust taldrikute ja söögiriistade keelustamist. 

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastiktooted moodustavad ligi 70% meredes ja ookeanides leiduvast prügist.

Uute eeskirjadega keelustataks teatavad ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastiktooted nagu plastist vatitikud, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad ja õhupallide vardad ELis aastast 2021.

EP keskkonnakomisjoni liikmed lisasid keelustatavate toodete nimistusse ka okso-biolagunevad plastiktooted ja vahtpolüstüreenist toidukarbid.

Samuti sätestatakse meetmed selliste jäätmete vähendamiseks nagu tubakatooted, eriti plastikut sisaldavad filtrid, ning hüljatud ja kaotatud kalapüügivahendid.

 

arutelu: esmaspäeval, 22. oktoobril

hääletus: kolmapäeval, 24. oktoobril

pressikonverents: kolmapäeval, kell 16.00 (Eesti aeg) 

 

Raporti ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (10.10.18)

Raportöör Frédérique Ries (ALDE, BE)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo (09.07.2018)


Kraanivee kvaliteedi parandamine 

 

Parlamendiliikmed hääletavad teisipäeval ettepanekut, mille eesmärk on parandada tarbijate usaldust kraanivee vastu.

Ettepanekuga sätestatakse rangemad piirmäärad saasteainetele nagu plii, polüfluooritud alküülühendid ja kahjulikele bakteritele ning viiakse sisse meetmed saasteainete seire tõhustamiseks.

Vastavalt ettepanekule tuleks liikmesriikidel tagada  joogivee parem kättesaadavus avalikes kohtades. Kraanivett tuleks pakkuda tasuta või väikese tasu eest näiteks restoranides ja sööklates, aga ka toitlustusteenuste osutamisel, leiavad saadikud.  

arutelu: esmaspäeval, 22. oktoobril

hääletus: teisipäeval: 23. oktoobril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

pressikonverents: teisipäeval, 23. oktoobril kell 15.30 (Eesti aeg)

 

Seadusandlik ettepanek

Pressiteade EP keskkonna ja rahvatervise komisjonis (11.09.18)

Raportöör Michel Dantin (EPP, FR)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo

 

Facebook-Cambridge Analytica: parlamendiliikmed arutavad võimalikke edasisi samme

Teisipäeval arutavad saadikud koos volinik Jourovága võimalikke meetmeid seoses Facebook-Cambridge Analytica andmelekkega. Samal päeval hääletatakse ka selle teemalist resolutsiooni.

Parlamendiliikmed kutsuvad suure tõenäosusega Facebooki üles lubama ELi ametiasutustel läbi viia audit, et anda hinnang platvormi kasutajate isikuandmete kaitsele.  Lisaks soovitavad nad ettevõttel viia sisse vajalikud muudatused, et tagada kooskõla ELi andmekaitse-eeskirjadega.

arutelu: teisipäeval, 23. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 23. oktoobril

 

Pressiteade hääletuse kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (9.10.2018)

Intervjuu raportöör Claude Moraesiga

Multimeedia pakett: isikuandmete kaitse

Tasuta foto-, audio- ja videomaterjal

 

Meetmed ravimiresistentsuse peatamiseks  

Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekut piirata antibiootikumide kasutamist toiduloomade ravis, et vähendada antimikroobikumi-resistentsete bakterite olemasolu toidus. 

 

Hääletusele tuleva ettepanekuga piiratakse antimikroobikumide ennetuslikku kasutamist loomade ravis. Selliseid ravimeid tuleks kasutada vaid veterinaararstide loal, juhul kui esineb kõrge nakkusoht.

Üksiklooma haigestumise puhul tuleks terve loomakarja ennetavaks raviks kasutada antimikroobikume vaid viimase võimalusena ning ainult veterinaararsti diagnoosi ja ravimi ettekirjutuse alusel.

Selleks, et aidata võidelda antimikroobikumi-resistentsusega, võimaldatakse Euroopa Komisjonil kehtestada nimekiri rohtudest, mida võib kasutada vaid inimeste raviks.

 

arutelu: neljapäeval, 25. oktoobril

hääletus neljapäeval, 25.oktoobril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

 

Seadusandlik ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP rahvatervise- ja keskkonnakomisjonis (20.06.18)

Raportöör Françoise Grossetête (EPP, FR)

EPRS taustainfo

 

ELi eelarve 2019: rohkem vahendeid noorte, investeeringute, tööhõive ja majanduskasvu toetamiseks

Kolmapäeval kinnitavad saadikud oma seisukoha ELi 2019. aasta eelarve läbirääkimisteks ELi Nõukoguga. 

 

Parlamendiliikmed soovivad lisada rahalisi vahendeid Erasmus+, noorte tööhõive-, teadusarendus- ja rändeprogrammide, infrastruktuuriinvesteeringute ning kliimakaitse jaoks.

arutelu: teisipäeval, 23. oktoobril

hääletus: kolmapäeval, 24. oktoobril

 

Menetlusdokumendid

Tasuta foto-, audio- ja videomaterjal

 

Parlamendiliikmed arutavad Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi

Kolmapäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed 17.-18. oktoobri Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga.

 

Ülemkogu kohtumise päevakord

Arutelu EPs enne Euroopa Ülemkogu kohtumist (2.10.2018)

Multimeediakeskus

 

Rumeenia president Klaus Iohannis arutab saadikutega Euroopa tulevikku

Rumeenia president Klaus Iohannis arutab parlamendiliikmete ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Euroopa tulevikku teisipäeval algusega kell 11.30 (Eesti aeg).

Klaus Iohannis on Rumeenia president alates 2014. aastast. Ta on 11.  ELi riigi- või valitsusjuht, kes osaleb ELi tuleviku teemalisel arutelul Euroopa Parlamendi täiskogul.

Eelmistel aruteludel osalesid:

Järgmisena osaleb novembri täiskogu istungil ELi tuleviku teemalisel arutelul Saksamaa kantsler Angela Merkel.

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja president Iohannisega toimub teisipäeval kell 13.55 (Eesti aeg) protokolliruumi ees.

Rumeenia presidendi veebileht

http://www.presidency.ro/en/president/klaus-iohannis

Arutelud ELi tulevikust Euroopa Parlamendis

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future

Tasuta foto-, audio- ja videomaterjal

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Muud päevakorrapunktid

 • Schengeni infosüsteem, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Maanteemaksude reform, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • aasta kliimamuutuste konverents, arutelu esmaspäeval
 • Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Euroopa Komisjoni 2019. aasta tööprogramm, arutelu teisipäeval
 • Euroala majanduspoliitika, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid, hääletus teisipäeval
 • ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (Ülemkogu ja ELi Nõukogu), arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine (EASO), arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus, arutelu kolmapäeval
 • Kultuuriväärtuste import, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval