skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
24/10/2018

Parlament toetas ühekordselt kasutatavate plasttoodete keelustamist aastaks 2021

Kolmapäeval toimunud hääletusel toetasid parlamendiliikmed ühekordseks kasutuseks mõeldud plasttoodete nagu plastist taldrikute ja söögiriistade keelustamist ELis.

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud plasttooted moodustavad ligi 70% meredes ja ookeanides leiduvast prügist. 

Parlament hääletas teatud ühekordseks kasutamiseks mõeldud plasttoodete nagu plastist vatitikkude, söögiriistade, taldrikute, kõrte, joogisegamispulkade ja õhupallide varraste turustamise keelustamise poolt aastaks 2021. Parlamendiliikmed lisasid keelustatavate toodete nimistusse ka okso-biolagunevad plastiktooted ja vahtpolüstüreenist toidukarbid. 

Teatud plastist toidupakendide puhul, nagu burgeri-, võileiva- ja wrapikarbid  ning toidupakendid puuviljade, köögiviljade, magustoitude või jäätiste jaoks, peavad ELi riigid tagama nende jäätmete vähendamise vähemalt 25 protsendi võrra aastaks 2025. 

Plastjoogipudelitele tuleks kehtestada nõue need 90 protsendi ulatuses kokku koguda ja tagada nende ringlusse võtmine aastaks 2025. 

Sigaretifiltrid ja plasti sisaldavad kalapüügivahendid 

ELi riigid peavad piirama tubakatoodete mõju keskkonnale, vähendades plasti sisaldavate tubakatoodete filtrite kasutamisest tulenevat prügi 50 % aastaks 2025 ja 80 % aastaks 2030. 

Samuti tuleks tagada, et igal aastal kogutakse kokku vähemalt 50 protsenti kaduma läinud või ära visatud plasti sisaldavatest kalapüügivahenditest ja aastaks 2025 võetakse sellistest jäätmetest ringlusse vähemalt 15 protsenti. Kaduma läinud või ära visatud kalapüügivahendid moodustavad 27 protsenti Euroopa randades leitavatest jäätmetest. 

Tubakatoodete ja kalapüügivahendite tootjate suhtes kehtestatakse laiendatud tootjavastutus, mille alusel tuleb tootjatel panustada nende toodete jäätmete kogumisse.

 

Edasised sammud 

Parlamendi seisukoht kiideti heaks häältega 571 poolt, 53 vastu, 34 erapooletut. Läbirääkimised eeskirjade lõpliku sõnastuse osas algavad niipea, kui ELi Nõukogu on vastu võtnud oma seisukoha.

 

Lisainfo 

Vastuvõetud tekst (24.10.2018)

EPRS taustainfo (09.07.2018)

Menetlusdokumendid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu