skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/10/2018

Facebook-Cambridge Analytica: Parlament nõuab kodanike andmete tõhusamat kaitset

Resolutsioonis Facebooki ja Cambridge Analytica skandaali kohta kutsuvad parlamendiliikmed läbi viima põhjaliku auditi Facebookis ja võtma vastu meetmed valimistesse sekkumisega võitlemiseks.

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlament

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad parlamendiliikmed Facebooki üles lubama ELi ametiasutustel läbi viia audit, et anda hinnang platvormi kasutajate isikuandmete kaitsele.   

Facebook rikkus ELi kodanike usaldust ja ka ELi seaduseid, nendivad saadikud. Nad soovitavad ettevõttel viia sisse kõik vajalikud muudatused, et tagada kooskõla ELi andmekaitse-eeskirjadega. 

Saadikud viitavad asjaolule, et Cambridge Analytica poolt kogutud andmeid võidi kasutada poliitilistel eesmärkidel Ühendkuningriigi ELi referendumi ja 2016. aasta presidendivalimistel eel USAs. 

Parlamendiliikmed nõuavad kiiret tegutsemist, et ära hoida võimalikud katsed Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi mõjutada. Samuti soovivad saadikud valimisseaduste kohandamist uue digitaalse reaalsusega. 

Selleks, et ära hoida valimistesse sekkumist sotsiaalmeedia kaudu, soovitavad parlamendiliikmed: 

  • kohaldada ka internetis valimisi puudutavaid reegleid, mida kohaldatakse valimisperioodi aegsetele poliitilistele teadaannetele, valimistega seotud kulude läbipaistvusele ja piirmääradele, keeluaja järgimisele ning kandidaatide võrdsele kohtlemisele;
  • eristada internetiplatvormidel reklaamtoodete kasutamine poliitilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel;
  • keelata poliitiline ja valimistega seotud profiilianalüüs, mis võib avaldada kasutajate poliitilisi eelistusi;
  • sildistada sotsiaalmeedia platvormidel botide jagatav sisu ja kiirendada libakontode eemaldamise protsessi;
  • liikmesriikidel viia vajaduse korral Eurojusti abiga kiiresti läbi  uuringud välisjõudude poolt internetipõhise poliitilise ruumi väidetava kuritarvitamise kohta.

Vastu võetud resolutsioonis tuuakse välja järeldused, milleni jõuti pärast parlamendiliikmete kohtumist Mark Zuckerbergiga selle aasta mais ning kohtumisele järgnenud kolme avaliku kuulamise käigus. 

EP kodanikuvabaduste komisjoni esimees Claude Moraes (S&D, UK): “Tegemist on  globaalse küsimusega, mis on juba mõjutanud meie referendumeid ja valimisi. Selles resolutsioonis reastatakse vajalikud meetmed, sealhulgas Facebooki sõltumatu audit, konkurentsieeskirjade kaasajastamine ja  meetmed meie valimiste kaitsmiseks. Tegutsema peab koheselt, seda nii usalduse taastamiseks veebiplatvormide suhtes kui ka kodanike privaatsuse kaitseks ja usalduse taastamiseks meie demokraatlike süsteemide vastu.”

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (24.10.2018)

Videosalvestis arutelust (23.10.2018)

Intervjuu raportööriga (ingl.k.)

Multimeedia pakett: andmekaitse

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu