skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/09/2018

EP täiskogu uudiskiri, 10.- 13. september 2018, Strasbourg

Päevakorras: Iga-aastane Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast ELis, arutelu ELi tulevikust Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega, autoriõiguse eeskirjade hääletus, Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine, õigusriigi olukord Ungaris, parlamendis peab piduliku kõne Liibanoni president Michel Aoun, uued ELi eeskirjad võitluseks terrorismi rahastamise ja rahapesuga.

(C) European Union 2011 PE-EP

Iga-aastane Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast ELis 

Kaheksa kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi, mis toimuvad 2019. aasta mais, teevad parlamendiliikmed kokkuvõtteid Junckeri komisjoni ametiaja saavutustest.  

Kolmapäeva hommikul toimuval arutelul ”olukorrast ELis” annab Euroopa Komisjoni president ülevaate seni saavutatust ja räägib sellest, mida komisjon plaanib veel teha enne oma mandaadi lõppemist. Seejärel annavad EP fraktsioonijuhid  hinnangu komisjoni tööle ja sõnastavad prioriteedid valimistele eelnevaks perioodiks.

arutelu: kolmapäeval, 12. septembril

menetlus: Euroopa Komisjoni presidendi avaldus

Viited: 

State of the Union (SOTEU) 2018 videotutvustus

Otseülekanne arutelust 

Euroopa Komisjoni pressiteade

Varasemad EK president Junckeri kõned olukorrast ELis

EPRS ülevaade Euroopa Komisjoni saavutustest käesoleval ametiajal 

EPRS ülevaade varasematest aruteludest

Tasuta foto-, heli-, ja videomaterjal 

 

Arutelu ELi tulevikust Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega

Teisipäeva hommikul kell 9  algaval arutelul ELi tulevikust osalevad Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Kreeka peaminister Alexis Tsipras.  

Tsipras on üheksas ELi riigi- või valitsusjuht, kes võtab osa ELi tuleviku teemaliste arutelude seeriast Euroopa Parlamendis. 

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega toimub kell 12.45.

Järgmise ELi valitsusjuhina osaleb 1.- 4. oktoobrini toimuval täiskogu istungil Eesti peaminister Jüri Ratas.

Eelmistel aruteludel osalesid:

arutelu: teisipäeval, 11. septembril

pressikonverents: teisipäeval, 11. septembril, kell 12.45 

Viited:

Peaminister Alexis Tsiprase veebileht

Arutelud ELi tuleviku teemal

Tasuta foto-, heli-, ja videomaterjal 

 

Autoriõiguse eeskirjade hääletus täiskogul

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed autoriõiguse direktiivi reformi ettepanekut. 

Parlament hääletab  õiguskomisjoni  esitatud  seisukohta eelseisvateks läbirääkimisteks ELi Nõukoguga  kolmapäeval. Arutelu sel teemal toimub teisipäeval.

ELi Nõukogu võttis oma seisukoha vastu 2018. aasta mais.

 

arutelu: teisipäeval, 11. septembril

hääletus kolmapäeval, 12. septembril

pressikonverents: kolmapäeval, 14.30 raportöör Axel Voss’iga (EPP, DE)

 

Viited:

Raportöör Axel Voss (EPP, DE)

EPRS ülevaade digitaalse ühtse turu ettepanekute kohta

Pressiteade hääletuse kohta juulis (05.07.2018)

Menetlusdokumendid 

Tasuta foto-, heli-, ja videomaterjal 

 

Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine  

Parlamendiliikmed hääletavad teisipäeval ettepanekut luua Euroopa solidaarsuskorpus. 

Solidaarsuskorpuse programmi eesmärk on pakkuda  noortele   vabatahtlikku  tegevust Euroopa Liidus. Valdkonnad, kus kaasa lüüa, on näiteks kultuur, keskkond ja sotsiaalteenused, sh.  pagulaste, rändajate, laste või eakate abistamine.

Euroopa Komisjon pani solidaarsuskorpusele aluse 2016. aasta detsembris. Hääletusele tuleva  õigusraamistiku ja eelarvega pannakse paika programmi täpsemad reeglid ja rahastus. 

Perioodiks 2018-2020 on programmi eelarveks ette nähtud 375,6 miljonit eurot.

 

arutelu: esmaspäeval, 10. septembril

hääletus: teisipäeval, 11. septembril

Viited:

Pressiteade hääletuse kohta EP kultuurikomisjonis (11.07. 2018)

EK veebileht : Euroopa solidaarsuskorpus

EPRS taustainfo

 

Õigusriigi olukord Ungaris

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed õigusriigi olukorda Ungaris. Arutelule järgneb samal päeval  hääletus ELi väärtuste kaitsmist puudutava menetluse alustamiseks. Vahetult enne arutelu esitab oma seisukohad Ungari peaminister Viktor Orban. 

EP kodanikuvabaduste komisjon leidis, et arengud Ungaris on kaasa toonud tõsise süsteemse ohu ELi põhiväärtustele. Seetõttu tegi komisjon parlamendi täiskogule ettepaneku kutsuda liikmesriike üles algatama ELi lepingu artiklis 7(1) ette nähtud menetlus, et kaitsta ELi põhiväärtusi nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine.

Kodanikuvabaduste komisjoni ettepanek, mille valmistas ette parlamendiliige Judith Sargentini (Greens/EFA, NL), peab vastuvõtmiseks saama absoluutse häälteenamuse (376 häält) ja kaks kolmandikku antud häältest.

See oleks esimene kord, kui Euroopa Parlament teeb soovituse artikli 7 aktiveerimiseks. 

arutelu: teisipäeval, 11. septembril

hääletus: teisipäeval, 11. septembril

pressikonverents: kolmapäeval, 14.00 raportöör Judith Sargentiniga  

Viited:

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (25.06.2018)

Menetlusdokumendid

Põhiõigused Ungaris: saadikud kutsuvad üles algatama artikli 7 menetlust (17.05.2017)

Tasuta foto-, heli- ja videomaterjal

 

Parlamendis peab piduliku kõne Liibanoni president Michel Aoun

Kolmapäeval kell 12.00 algaval pidulikul istungil peab parlamendis kõne Liibanoni president Michel Aoun.

Liibanoni president puudutab kõnes suure tõenäosusega teemasid nagu ELi ja Liibanoni suhted ja koostöö, sõda Süürias, ränne ning stabiilsuse ja rahu edendamine Lähis-Idas.

President Aouni ametiaeg algas oktoobris 2016. Ta on esimene Liibanoni riigi- või valitsusjuht, kes peab Euroopa Parlamendis kõne.

EL ja Liibanon sõlmisid assotsieerimislepingu 2006. aastal. EL on Liibanoni jaoks kõige olulisem kaubanduspartner.

Süüria sõja tõttu on Liibanonis tänaseks kõige rohkem põgenikke elaniku kohta. ÜRO Pagulasagentuuri (UNHCR) andmetel oli Liibanonis 2017. aasta seisuga 1.001 miljonit registreeritud põgenikku.

arutelu: teisipäeval, 11. septembril

 

Viited:

Tasuta foto-, heli- ja videomaterjal

 

Uued ELi eeskirjad võitluseks terrorismi rahastamise ja rahapesuga 

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed uusi eeskirju, et tõhustada võitlust rahapesuga.

ELi liikmesriikidel pole ühtset rahapesu mõistet ega karistusmäärasid. See raskendab piiriülese rahapesu tõkestamist ja võimaldab kurjategijatel ära kasutada seaduslünkasid.

Uued eeskirjad, sealhulgas ühtsed definitsioonid ja karistuse miinimummäärad, parandavad järelevalvet  ja toimivad  tõhusama  heidutusmeetmena.

Ajakohastatavas sularaha kontrollimise määruses laiendatakse sularaha mõistet, et hõlmata lisaks  pangatähtedele ka muid suure likviidsusega tooteid nagu ettemaksukaardid ja kuld. See  võimaldab järelevalveametnikel saada ülevaadet  sularaha piiriülesest liikumisest ka allpool 10 000 eurost piirmäära.  Nn „saatjata sularaha“, st. postipakkides, kullerisaadetistes, eraldi saadetavas pagasis või konteinerveoses saadetav sularaha, tuleb uute eeskirjade kohaselt edaspidi samuti deklareerida.

arutelu: teisipäeval, 11. septembril

hääletus: kolmapäeval. 12. septembril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe 

Viited:

Raport: rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil

Raportöör Ignazio Corrao (EFDD, IT)

Menetlusdokumendid

Raport: ELi toodava ja EList välja viidava sulaha kontrollimine

Raportöör Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)

Raportöör Mady Delvaux (S&D, LU)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo: sularaha liikumise kontroll

Tasuta foto-, heli- ja videomaterjal

 

Muud päevakorrapunktid

 • FYROM peaministri Zoran Zaev’i kõne, neljapäeval
 • Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale, hääletus teisipäeval
 • Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Ühtne digivärav, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • ELi ja USA suhted, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Olukord Liibüas, arutelu teisipäeval
 • ELi ja Hiina suhete seis, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumid: Uganda, Myanmar, Kambodža, arutelu ja resolutsioonide hääletus neljapäeval