skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/09/2018

Parlament kiitis heaks Euroopa solidaarsuskorpuse uue õigusraamistiku

Teisipäeval hääletatud ettepanekute kohaselt saavad noored üle Euroopa Euroopa solidaarsuskorpuse programmi raames vabatahtlikuna osa võtta projektidest, kultuuri, keskkonna ja sotsiaalteenuste valdkondades. 

2016. aastal Euroopa Komisjoni loodud algatusele luuakse teisipäeval toimunud hääletusega uus õigusraamistik. Perioodiks 2018–2020 on programmi eelarveks ette nähtud 375,6 miljonit eurot. 90 protsenti Euroopa solidaarsuskorpuse vahenditest eraldatakse vabatahtliku tegevuse projektidele ja  10 protsenti praktika- ja/või töövõimalustele. Perioodiks 2021–2027 on Euroopa Komisjoni teinud ettepaneku eraldada programmi jaoks 1,26 miljardit eurot. 

Alates 2016. aastast on solidaarsuskorpuse raames end registreerinud rohkem kui 70 000 noort ja ligi 7000 on osa võtmas erinevatest projektidest. 

Huvitatud isikud ja organisatsioonid saavad ennast registreerida Euroopa solidaarsuskorpuse veebiportaalis. Parlamendiliikmed seisid õigusraamistiku väljatöötamisel selle eest, et programmile oleks tagatud ligipääs ka puuetega inimestele, äärealadelt pärit ning tervisemurede või õpiraskustega noortele. 

Noored võivad registreeruda 17-aastaselt, aga peaksid vabatahtliku tegevuse alguseks olema vähemalt 18, ent mitte vanemad kui 30. 

Raportöör Helga Trüpel (Greens/EFE, DE) ütles, et Euroopa solidaarsuskorpuse programm tugevdab solidaarsustunnet Euroopas ning annab noortele uusi arenguvõimalusi ja perspektiive. Lisaks toetatakse programmiga abivajavaid kogukondi Euroopa Liidus ja mujal maailmas. „Mul on hea meel, et me astume sammu edasi mitte üksnes Euroopa noorte heaolu tõttu, vaid ka solidaarsusest erinevate inimeste ja regioonide vahel,“ lisas Trüpel.

Lisainfo 

Vastuvõetud tekst (11.09.2018)

Videosalvestis arutelust (10.09.2018)

Menetlusdokumendid

Euroopa solidaarsuskorpus: võimalused noortele (inglise keeles)

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu