skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/09/2018

EP täiskogu uudiskiri, 1.- 4. oktoober 2018, Strasbourg

(C) European Union 2011 PE-EP

Päevakorras: Peaminister Jüri Ratas arutab parlamendiliikmetega Euroopa tulevikku, parlamendisaadikud arutavad rahapesu riske ELi pankades, uued sõidukite CO2 vähendamise eeskirjad, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi lõpphääletus, oktoobri Euroopa Ülemkogu prioriteetide arutelu, kohtusüsteemi sõltumatus Rumeenias.

Eesti PM Jüri Ratas arutab parlamendiliikmetega Euroopa tulevikku

Kolmapäeva hommikul algusega kell 11.00 (Eesti aeg) arutab Eesti peaminister Jüri Ratas parlamendiliikmete ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Juncker’iga Euroopa tuleviku teemal.

Peaminister Jüri Ratas on järjekorras kümnes ELi riigi- või valitsusjuht, kes osaleb parlamendi aruteludel ELi tuleviku üle.

Eelmistel aruteludel osalesid:

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja peaminister Jüri Ratasega toimub kolmapäeval kell 12.30 protokollisissepääsu juures.

Peaminister Jüri Ratase veebileht

Arutelud ELi tuleviku teemal

Tasuta foto-, audio- ja videomaterjal

 

Parlamendisaadikud arutavad rahapesu riske ELi pankades

Seoses mitmete laialdast kajastust saanud rahapesu juhtumitega arutavad parlamendiliikmed, kuidas tõhustada võitlust rahapesuga ELi pankades. 

arutelu: kolmapäeval, 3. oktoobril

 

Tasuta foto-, audio- ja videomaterjal

 

Uued sõidukite CO2 vähendamise eeskirjad

Kolmapäeval hääletusele tulevate ettepanekutega soovitakse vähendada uute sõiduautode süsinikdioksiidi heidet ja suurendada vähese heitega ja heiteta sõidukite osakaalu turul.

Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon tegi  ettepaneku suurendada ELi sõidukipargi CO2 heite vähendamise sihttaset 45 protsendile aastaks 2030 (võrreldes 2020. aastaga). Euroopa Komisjoni ettepanekus oli sihttasemeks 30 protsenti. Ettepanek sätestab sarnased sihttasemed ka kaubikutele. 

Autotootjatel tuleks keskkonnakomisjoni ettepaneku kohaselt  tagada, et  heiteta ja vähese heitega sõidukite osakaal moodustaks müüdavatest uutest autodest  40 protsenti 2030. aastaks  ja 20 protsenti 2025. aastaks

 

arutelu: teisipäeval, 2. oktoobril

hääletus: kolmpäeval, 3. oktoobril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

pressikonverents: kolmapäeval, 3. oktoobril kell 15.00

 

Raporti ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (ingl.k.) (11.09.2018)

Raportöör Miriam Dalli (S&D, MT)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo

Tasuta foto-, audio- ja videomaterjal 

 

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi lõpphääletus  

Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi täiendamise ettepanekuid. Eesmärk on  tagada  parem alaealiste kaitse ja kehtestada  ühtlustatud nõuded  teenuste osutajatele. Näiteks peaks  Euroopa infosisu moodustama toodete kataloogis vähemalt 30%. 

Kaasajastatud direktiiv kohaldub nii ringhäälinguorganisatsioonidele kui ka uute audiovisuaalteenuste pakkujatele. Seega puudutavad uued reeglid ka tellitavate  videoteenuste osutajaid  ja videojagamisplatvorme  nagu Netflix, YouTube ja  Facebook.

Rangemad reeglid kehtestatakse reklaami näitamisele  lastesaadetes ja tõhustatakse alaealiste kaitset vägivaldse sisu, vihakõne ja terrorismile õhutamise eest.

Samuti täpsustatakse ajalisi piiranguid reklaami edastamiseks ringhäälingus. 

 

hääletus: teisipäeval, 2. oktoobril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

pressikonverents: kolmapäeval, 3. Oktoobril kell 10.00 raportööride Petra Kammereverti (S&D, DE) ja Sabine Verheyen’iga (EPP, DE) 

 

Hääletusele tulev kokkulepe ELi Nõukoguga

Pressiteade hääletuse kohta EP kultuurikomisjonis (11.07.2018)

Raportöör Sabine Verheyen (EPP, DE)

Raportöör Petra Kammerevert (S&D, DE)

Menetlusdokumendid

Tasuta foto-, audio- ja videomaterjal


Parlamendiliikmed arutavad oktoobri Euroopa Ülemkogu prioriteete

Teisipäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed 18. oktoobril Brüsselis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise prioriteete. Peateemadeks on Brexiti läbirääkimised, ränne ja sisejulgeolek.

arutelu: teisipäeval, 2. oktoober

 

Euroopa Ülemkogu kohtumise esialgne päevakord 

Euroopa Parlamendi Brexiti teemalised resolutsioonid

 

Kohtusüsteemi sõltumatus Rumeenias

Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval koos peaminister  Viorica Dăncilăga kohtusüsteemi reforme ja nende mõju võimude lahususele Rumeenias.  

Selleteemalist resolutsiooni hääletatakse novembri täiskogu istungil.

Euroopa Parlament arutas õigusriigi olukorda Rumeenias veebruaris toimunud täiskogu istungil. Ajendiks olid  meeleavaldused, mis järgnesid, kui Rumeenia parlament andis heakskiidu  kohtusüsteemi reformi ja huvide konflikte puudutavate seaduste muutmisele.

Euroopa Komisjoni hinnangul võivad need muudatused avaldada mõju Rumeenia kohtusüsteemi sõltumatusele ja võimele võidelda korruptsiooniga.

Enne täiskogu arutelu on sama teema EP kodanikuvabaduste komisjoni istungi päevakorras 1. oktoobril. Kohal on ka  Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans.

 

arutelu: kolmapäeval, 3. oktoobril

hääletus: novembri täiskogu istungil

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, resolutsioon

AV materjal

 

Muud päevakorrapunktid

  • Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus, arutelu kolmapäeval, raporti hääletus neljapäeval
  • Kriminaalsel teel omandatud vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine, arutelu kolmapäeval, raporti hääletus neljapäeval
  • Türgi toetamiseks ette nähtud finantsabi vähendamine, hääletus teisipäeval
  • Montenegro presidendi Milo Đukanovići pöördumine, teisipäeval
  • Arutelu USA otsuse kohta lõpetada rahalise abi andmine Palestiina põgenikele, teisipäeval
  • Olukord Jeemenis, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
  • Valimisõigusest ilmajätmine teises ELi riigis, arutelu teisipäeval
  • Käibemaksusüsteemi lihtsustamine, arutelu teisipäeval, raporti hääletus kolmapäeval
  • ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) töö tõhustamine, arutelu kolmapäeval, raporti hääletus neljapäeval
  • Inimõiguste rikkumisi puudutavate resolutsioonid, arutelu ja hääletus neljapäeval