skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/02/2018

EP täiskogu uudiskiri, 5.- 8. veebruar 2018, Strasbourg

Päevakorras: Piirülese e-kaubanduse tõkete kaotamine, 2019. aasta valimised: uus kohtade jaotus ja ELi valimisseaduse reform, EP hääletab CO2 heite vähendamise kiirendamist ja väikese  CO2-heitega innovatsiooni toetamist, arutelu ELi tuleviku teemal Horvaatia peaministri Andrej Plenković’iga, suveaja tühistamine.

(C) European Union 2011 PE-EP

Piirülese e-kaubanduse tõkete kaotamine

Teisipäeval hääletusele tulevate eeskirjadega keelustatakse põhjendamatu geoblokeerimine internetis hotellide, autorendi ja kontserdipiletite broneerimisel.

Uute eeskirjadega keelatakse interneti vahendusel tooteid ja teenuseid ostvate klientide juurdepääsu takistamine kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel.

Kaupleja ei tohi teiste liikmesriikide kliente hinna ja müügi üldtingimuste osas diskrimineerida kui ta:

 • müüb kaupu, mis tarnitakse liikmesriiki, kus kaupleja pakub ka kohale toimetamist, või kaupu, millele tullakse järele kliendiga kokku lepitud kohta;
 • pakub elektroonilisi teenuseid, näiteks pilve- tulemüüri- ja andmebaasiteenuseid või veebimajutust;
 • osutab teenuseid, mida klient saab riigis, kus kaupleja tegutseb, näiteks pakub hotellimajutust, autorenti või pileteid spordiüritustele, muusikafestivalidele või lõbustusparkidesse.

Määruse kohaldamisalast on välja jäetud autoriõigusega kaitstud teosed, näiteks muusika voogedastamine, e-raamatud, internetimängud ja tarkvara. Samas lisasid parlamendi läbirääkijad läbivaatamisklausli, mis kohustab Euroopa Komisjoni kahe aasta jooksul hindama, kas määruse kohaldusala tuleks laiendada ka sellistele toodetele. Samuti on kohaldusalast välja jäetud audiovisuaal- ja transporditeenused.

Kokkulepe ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel põhjendamatu geoblokeerimise kaotamise kohta saavutati 20. novembril 2017.

 

arutelu: esmaspäeval, 5. veebruaril

hääletus: teisipäeval, 6. veebruaril

menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

pressikonverents: teisipäeval, 6. veebruaril

#DigitalSingleMarket

Viidad:

Pressiteade EP ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (20.11.2017)

Raportöör Róża Thun (EPP, PL)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo

Euroopa Komisjoni uuring geoblokeerimise kohta (mai 2016)

AV-materjal

 

2019. aasta valimised: uus kohtade jaotus ja ELi valimisseaduse reform

Kolmapäeval hääletusele tuleva resolutsiooni kohaselt peaks pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist  Euroopa Parlamendi liikmete arv kahanema 751 saadikult 705ni.

Lisaks parlamendiliikmete arvu vähendamisele  perioodiks 2019-2024, tehakse resolutsioonis ettepanek jätta Ühendkuningriigi  73st kohast 46  reservi. Ülejäänud 27 kohta tuleks jagada vähem esindatud 14 liikmesriigi vahel. Eestil oleks ettepaneku kohaselt järgmisel parlamendi ametiajal seitse kohta tänase kuue asemel.

 

Üle-euroopalised valimisnimekirjad

Parlamendiliikmed hääletavad ka  ettepanekuid üle-euroopaliste valimisnimekirjade loomiseks. Parlamendi koosseisu puudutav otsus vajab ELi riigi- ja valitsusjuhtide ühehäälset heakskiitu.

Uus kohtade jaotus rakenduks vaid siis, kui Ühendkuningriik EList välja astub. Vastasel juhul jääb kehtima praegune kord.

 

ELi valimisreform

Parlamendiliikmed  kordavad ka nõudmist lõpuni viia ELi valimisreform, mis on vajalik, et panna õiguslik alus üle-euroopaliste nimekirjade loomiseks.

 

Taust

Novembris 2015 algatas Euroopa Parlament vastavalt aluslepingute artiklile 223 (1) Euroopa Parlamendi valimisakti muutmise.

 

arutelu: kolmapäeval, 7. veebruaril

hääletus: kolmapäeval, 7. veebruaril

menetlus: seadusandlik algatus, küsimus suuliseks vastamiseks ELi Nõukogule

Pressikonverents: kolmapäeval, 7. veebruaril kell 14.30 EP raportööride Danuta Hübneri (EPP, PL) ja Pedro Silva Pereiraga (S&D, PT) (kinnitamisel)

#EP2019

 

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP põhiseaduskomisjonis (23.01.2018)

Raportöör Danuta Hübner (EPP, PL)

Raportöör Pedro Silva Pereira (S&D,PT)

Menetlusdokumendid (EP koosseis 2019-2024)

EPRS taustainfo: EP koosseis

Küsimus suuliseks vastamiseks ELi Nõukogule ( Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine)

Tasuta foto- ja videomaterjal

 

EP hääletab CO2 heite vähendamise kiirendamist ja väikese  CO2-heitega innovatsiooni toetamist

Teisipäeval tuleb hääletusele ettepanek, mille eesmärk on kiirendada kasvuhoonegaaside heite vähendamist ja hakata täitma Pariisi kliimakokkuleppe alusel võetud kohustusi.

ELi seadusloome ettepanek, mille osas on juba kokkulepe ELi ministritega, kiirendaks iga-aastast enampakkumistel müüdavate saastekvootide vähendamist. Samuti suurendataks turustabiilsusreservi võimekust saastekvootide ülejäägi turult eemaldamiseks.

Lisaks luuakse  moderniseerimisfond, et aidata kaasajastada riikide energiasüsteeme ja innovatsioonifond, et toetada taastuvatest energiaallikatest energia tootmist, süsinikdioksiidi sidumist ja vähese CO2-heitega innovatsiooni.

 

arutelu: esmaspäeval, 5. veebruaril

hääletus: teisipäeval, 6. veebruaril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#EUETS

 

Viidad:

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (09.11.2017)

Raportöör Julie Girling (ECR, UK)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo HKS kohta

ELi heitkogustega kauplemise süsteem

Tasuta foto- ja videomaterjal

 

Arutelu ELi tuleviku teemal Horvaatia peaministri Andrej Plenković’iga 

Teisipäeva hommikul võtab Horvaatia peaminister Andrej Plenković teise ELi valitsusjuhina osa arutelust parlamendiliikmetega ELi tuleviku teemal.

Peaminister Plenković osaleb arutelul Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ja EP fraktsioonijuhtide kutsel.

Enne 2016. aasta oktoobris peaministriks saamist oli Andrej Plenković üks üheteistkümnest Horvaatiast valitud Euroopa Parlamendi liikmest.

Jaanuaris toimunud esimesel ELi tulevikku puudutaval arutelul ELi juhtidega osales Iirimaa peaminister  Leo Varadkar.

 

arutelu: teisipäeval, 6. veebruaril

#FutureofEurope @AndrejPlenkovic

 

Viidad:

AV-materjal: arutelu ELi tuleviku teemal

ELi tulevik: viis teemat aruteluks

Andrej Plenković CV

 

Päevakorral on suveaja tühistamise

Neljapäeva hommikul toimuval arutelul kutsuvad saadikud tõenäoliselt Euroopa Komisjoni esitama ettepanekut suveajakorra tühistamiseks. Vastavat resolutsiooni hääletatakse  samal päeval.

Võttes arvesse kodanike esitatud algatusi ja petitsioone, milles avaldatakse muret kaks korda aastas toimuva kella keeramise mõju pärast, kutsutakse EP transpordikomisjoni esitatud resolutsiooni ettepanekus Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekut suveajakorra kehtestava direktiivi muutmiseks.

arutelu: neljapäeval, 8. veebruaril

hääletus: neljapäeval, 8. veebruaril

menetlus: resolutsioon

 

Viidad:

Resolutsiooni ettepanekud

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo: suveaja korra direktiiv 2000/84/EC (oktoober 2017)

Videosalvestis avalikust kuulamisest suveajakorra kohta (24.03.2015)

Tasuta foto- ja videomaterjal

 

Muud päevakorrapunktid

 • Parlament kordab toetust "Spitzenkandidaten” protsessile, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Pestitsiide puudutava erikomisjoni moodustamine, hääletus teisipäeval
 • Väidetavad sõidukite heitgaaside mõju katsed inimeste ja ahvidega, arutelu kolmapäeval
 • Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele, arutelu kolmapäeval
 • Inimõiguste hetkeolukord Türgis, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Olukord Zimbabwes, arutelu teisipäeval
 • ELi laienemisstrateegia kohta vastu võetud otsus – Lääne-Balkani riigid, arutelu teisipäeval
 • Olukord Venezuelas, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Ryszard Czarnecki parlamendi asepresidendi ametist tagandamise ettepanek, hääletus kolmapäeval
 • Tuneesia lisamine rahapesu musta nimekirja, hääletus kolmapäeval
 • Puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamine, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne, arutelu EKP presidendi Mario Draghiga esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Võitlus naiste suguelundite moonutamise vastu, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Õiglase maksustamise paketi II ja III kohta tehtud otsus, arutelu esmaspäeval
 • Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt, arutelu kolmapäeval
 • Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine, arutelu teisipäeval
 • Võitlus vähemustesse kuuluvate ELi kodanike diskrimineerimise vastu ELi liikmesriikides, resolutsiooni hääletus kolmapäeval