skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
Euroopa Liidu lipp.
Nende eurooplaste arv, kes peavad ELi kuulumist heaks, on kasvanud. Toetus on tõusnud samale tasemele kriisi-eelse ajaga 2007. aastal. Nii toetab ELi kuulumist 57% eurooplastest, näitab värske Eurobaromeetri uuring, mille tellis Euroopa Parlament. Toetuse tase on riigiti jätkuvalt väga erinev.
EP fraktsioonide juhid ja saadikud esitasid oma seisukohti Ungari uue haridusseaduse kohta, mida nähakse olevat suunatud Kesk-Euroopa Ülikooli vastu, valitsusväliste organisatsioonide ja valjupaigataotlejate piirangute kohta ja Ungari valitsuse poolt korraldatud küsitluse kohta peakirjaga ”Riiklik konsultatsioon - peatagem Brüssel”.
Päevakorras on põhiõiguste arutelu Ungaris, arutelu Türgis toimunud referendumi teemal, Euroopa sotsiaalõigused. Saadikud soovivad kehtestada ELi reeglid rõivatööstuses tööjõu kuritarvitamise ärahoidmiseks 
Euroopa Parlament kiitis neljapäeval heaks ELi Nõukogu ja EP vahel saavutatud kokkuleppe Ukraina kodanike viisanõudest vabastamise kohta ELi reisimisel.
Kolmapäeval andsid saadikud oma toetuse reeglitele, et tõhustada meditsiiniseadmete jälgitavust ja nende vastavust ELi ohutusreeglitele. Saadikud kiitsid heaks ka ettepanekud tõhustada teabe ja eetikanõudeid diagnostiliste meditsiiniseadmete nagu näiteks rasedus- ja DNA testide, kasutamise puhul.
Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid.
Kolmapäeval kiitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega (516 poolt, 133 vastu, 50 erapooletut) heaks resolutsiooni, milles reastati ametlikult Euroopa Parlamendi põhimõtted ja tingimused Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks Euroopa Parlamendi poolt. 
Asjaolu, et diiselautode lämmastikoksiidide heitkogused on palju kõrgemad reaalsetes sõidutingimustes kui laboritestides, oli ELi riikidele ja Euroopa Komisjonile teada enam kui 10 aastat. Nüüd peaksid nad kiiresti tegutsema, et parandada sõidukite heitkoguste testimist, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud hääletasid samuti muudatusi ELi sõidukite tüübikinnitusreeglitesse, et tõhustada sõidukite ohutuse ja keskkonnanõuetele vastavuse teste.
Euroopa Liit ja Ühendkuningriik alustavad peagi kõnelusi, et panna paika uued suhted. Igasugusele kokkuleppele peab kinnituse andma Euroopa Parlament. Saadikute poolt läbirääkimiste käigule seatavad tingimused on täiskogul arutelul ja hääletusel kolmapäeval, 5. aprillil. Parlament seisab selle eest, et kõnelustel tuleb eelkõige silmas pidada kodanike huve. ELi kodanike õigustest teeb ülevaate videolõik.