skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Detsember 2017

Resolutsioon, millega sooviti blokeerida Euroopa Komisjoni ettepanek fosfaatide lubamiseks kebabi lihas, ei saavutanud vastuvõtmiseks vajalikku absoluutset häälteenamust.  Euroopa Komisjon võib nüüd anda loa fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamiseks kebabi lihas.
Kolmapäeval vastu võetud soovitustes leitakse, et maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks on vaja tegelike tulusaajate registreid ja tõhusaid vahendeid rikkumistest teatajate kaitseks.
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leiab parlament, et Brexiti läbirääkimiste esimeses faasis on saavutatud piisavat edu, mis võimaldab liikuda edasi läbirääkimiste teise etappi.
Euro.
·Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevust pikendatakse 2020. aastani ·fondile antakse lisavahendeid, et rahastada täiendavaid innovatiivseid projekte ·EFSI kaudu toetatakse eelkõige projekte, millega kaasnevad suured riskid või mis on majanduslikult ja sotsiaalselt kõige tulusamad
Päevakorras on: Venezuela demokraatlikule opositsioonile antakse üle 2017. aasta Sahharovi auhind; Ülemkogueelsel arutelul on tähelepanu keskmes Brexit; parlament hääletab Panama paberite lekke järel loodud uurimiskomisjoni soovitusi; parlamendiliikmed täiendavad ELi investeerimiskava lisavahenditega; kebabites fosfaatide kasutamist lubava otsuse võimalik vetostamine; ELi põllumajanduspoliitika kujundamine põllumeeste- ja tarbijasõbralikumaks.