skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/12/2017

Fosfaadid kebabi lihas

Resolutsioon, millega sooviti blokeerida Euroopa Komisjoni ettepanek fosfaatide lubamiseks kebabi lihas, ei saavutanud vastuvõtmiseks vajalikku absoluutset häälteenamust.  Euroopa Komisjon võib nüüd anda loa fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamiseks kebabi lihas.

Resolutsiooni ettepaneku esitas EP rahvatervise ja toiduohutuskomisjon ning selle poolt hääletas 373 parlamendiliiget (vastu oli 272 ja 30 jäi erapooletuks). Vastuvõtmiseks oleks resolutsioon vajanud 376 poolthäält.

Resolutsiooni ettepanekus sooviti Euroopa Komisjoni ettepanek blokeerida mure tõttu tarbijate tervise pärast kuni Euroopa Toiduohutusameti uuringu avaldamiseni 2018. aasta lõpus.

Taust

Euroopa Komisjoni 2017. aasta aruandes leitakse, et osa liikmesriike, ametkondi ja toiduettevõtteid tõlgendavad lihatoodete valmistamise ELi eeskirju erinevalt ja mõnikord ekslikult.

Euroopa Komisjoni sõnul on fosfaatide kasutamine vajalik, et tagada ”vertikaalsetes liha varrastes” lihatükkide kokku liitmine ning ühtlane külmutamine ja küpsemine.

 

Lisainfo

ELi lihatoodetes lisaainete kasutamise eeskirjad

Küsimused ja vastused kebabi liha kohta

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu