skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/12/2017

Parlamendiliikmed võtsid vastu EP maksupettuste uurimise erikomisjoni soovitused

Kolmapäeval vastu võetud soovitustes leitakse, et maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks on vaja tegelike tulusaajate registreid ja tõhusaid vahendeid rikkumistest teatajate kaitseks.

Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimiskomisjoni (PANA) peamised soovitused on järgmised:

  • luua tuleb kõiki ettevõtteid, sihtasutusi, usaldusfonde ja muid sarnaseid õiguslikke üksusi hõlmavad ühtlustatud, korrapäraselt ajakohastatavad, omavahel ühendatud ja avalikkusele kättesaadavad tegelike tulusaajate registrid;
  • maksuvahendajate tegevust tuleb reguleerida meetmetega, mis sunniks neid hoiduma maksudest kõrvalehoidumisest, maksustamise vältimisest ning tegelike tulusaajate varjamisest;
  • välja tuleb töötada rahvusvaheline määratlus offshore-rahanduskeskuse, maksuparadiisi, koostööd mittetegeva maksujurisdiktsiooni ning rahapesu seisukohast kõrge riskitasemega riigi kohta;
  • luua tuleb rikkumisest teatajate toetamise vahendid, et tagada neile võimalikult kiiresti tõhus kaitse ja piisav rahaline abi;
  • pankadele ja finantsvahendajatele, kes on ebaseaduslikes maksuskeemides või rahapesus teadlikult, tahtlikult ja pidevalt osalenud, tuleb määrata nii ELi kui ka liikmesriigi tasandil tõhusamad, heidutavamad ja proportsionaalsemad karistused.
  • luua tuleb maksuküsimuste uurimise alaline komisjon.

Resolutsioonis peetakse ühtlasi kahetsusväärseks ELi riikide mainimist Panama paberites ja märgitakse, et mõnes liikmesriigis puudub poliitiline tahe reformidega edasi liikuda.

Praegu nõuab maksupoliitika valdkonna otsuste tegemine ELi tasandil liikmesriikide ühehäälset kokkulepet. Parlamendiliikmed on teinud ettepaneku kasutada selle asemel kvalifitseeritud häälteenamust ELi Nõukogus.

 

Edasised sammud

Parlamendi soovitused edastatakse nüüd ELi Nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

 

Lisainfo

Vastuvõetud teksti leiab siit (13.12.2017)

Videolõigud arutelust volinik Moscoviciga (12.12.2017)

Videosalvestis arutelust (12.12.2017)

PANA komisjoni veebileht

Töö õiglase ja selge maksusüsteemi nimel

Pressiteade hääletuse kohta PANA komisjonis (18.10.2017)

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu