skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/01/2017

Täiskogu uudiskiri, 16.-19. jaanuar, Strasbourg

Päevakorras: Parlament valib uut presidenti, asepresidente ja kvestoreid, ELi eesistujariigi Malta prioriteetide arutelu koos Malta peaministri Joseph Muscatiga, saadikud kaaluvad Euroopa Komisjoni koostatava kõrge rahapesuriskiga riikide musta nimekirja revideerimist, Euroopa Ülemkogu tulemused ja 2017. aasta väljakutsed: arutelu Jean-Claude Junckeri ja Donald Tuskiga 

Täiskogu istung Strasbourgis
Täiskogu istung Strasbourgis(C) European Union 2011 PE-EP

Parlament valib uut presidenti, asepresidente ja kvestoreid

Parlamendi uue presidendi valimised järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks toimuvad teisipäevasel istungjärgul algusega kell 10 (Eesti aja järgi). Enne valimisi esinevad kandidaadid täiskogul lühikeste ettekannetega. Istungit juhatab ametist lahkuv president Martin Schulz.

Parlamendi presidendi ametikohale kandideerivad seitse kandidaati erinevatest parlamendi fraktsioonidest. Uusi kandidaate võib esitada kuni valimiste kolmanda vooruni. Kui ükski kandidaat ei saavuta absoluutset häälteenamust esimeses kolmes voorus, valitakse president neljandas voorus lihtsa häälteenamusega kahest kolmandas voorus enim hääli kogunud kandidaadi seast.

Uudiskirja ilmumise ajaks on esitatud järgmised kandidaadid:

Eleonora Forenza, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon  (IT),

Jean Lambert, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon  (UK),

Gianni Pittella, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (IT),

Laurenţiu Rebega, Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon (RO),

Helga Stevens, Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (BE),

Antonio Tajani, Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon (IT)

Guy Verhofstadt, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (BE)

 

14 asepresidenti, 5 kvestorit, 22 komisjoni koosseisu

Kolmapäeval valivad saadikud parlamendi 14 asepresidenti ja 5 kvestorit salajasel elektroonilisel hääletusel. Istungit juhatab vastvalitud parlamendi president. Samuti kinnitatakse parlamendi 22 komisjoni numbriline koosseis. Neljapäeval hääletatakse ka saadikute komisjonidesse nimetamist.

Lisainfo valimisprotsessi kohta leiab taustainfost.

menetlus: valimised

#EPresident

 

Viited

Taustainfo presidendi ja asepresidentide valimiste kohta

 

ELi eesistujariigi Malta prioriteetide arutelu koos Malta peaministri Joseph Muscatiga

 

Kolmapäeval arutavad saadikud peaminister Joseph Muscatiga ELi eesistujariigi kohuseid täitva Malta prioriteete.

Esmakordselt toimuv Malta ELi Nõukogu eesistumine keskendub oma kuuekuulise mandaadi ajal järgmistele prioriteetidele:

 • rändeküsimused
 • ühtne turg
 • julgeolek
 • sotsiaalne kaasatus
 • Euroopa naabrus
 • merendusküsimused

 

@EU2017MT #EU2017MT

Viited

Malta eesistumise veebileht

AV materjalid

 

Saadikud kaaluvad Euroopa Komisjoni koostatava kõrge rahapesuriskiga riikide musta nimekirja revideerimist

Saadikud võivad otsustada, et Euroopa Komisjon peab revideerima ja täiendama musta nimekirja riikidest, kus on puudujääke võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsiooni ettepanekus rõhutatakse, et nimekirja tuleks laiendada, nt tuleks lisada riigid, kus on kõrgendatud maksukuritegude oht.

Euroopa Komisjoni koostatud nimekirjas on 11 riiki, sh Afganistan, Iraak, Bosnia ja Hertsegoviina ning Süüria, kus komisjoni hinnangul on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel olulisi puudusi. Era- ja juriidiliste isikute suhtes mustas nimekirjas olevatest riikidest rakendatakse rangemat kontrolli juhul, kui nad soovivad tegutseda ELis.

Kui saadikud hääletavad selle poolt, et nimekirja ettepanek komisjonile ümbervaatamiseks tagasi saata, jääb kehtima seni kehtiv nimekiri.

hääletus: neljapäeval, 19. jaanuaril

menetlus: delegeeritud akt

#moneylaundering #terrorism

 

Viited

Resolutsiooni eelnõu

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (08.12.2016)

Raportöör Judith Sargentini (Greens/EFA, NL)

Raportöör Krišjānis Karins (EPP, LV)

Menetlusetapid

AV materjalid

 

Euroopa Ülemkogu tulemused ja 2017. aasta väljakutsed: arutelu Jean-Claude Junckeri ja Donald Tuskiga

Kolmapäeva pärastlõunal toimuval arutelul annavad saadikud hinnangu 2017. aasta  väljakutsetele ja 15. detsembri Euroopa Ülemkogu kohtumise teemadele.

Saadikud keskenduvad suure tõenäosusega ELi välis- ja sisejulgeolekule, investeeringutele tööhõive edendamiseks ja rändeküsimuste lahendamiseks. Samuti  võivad nad  sõna võtta Brexiti läbirääkimiste, ELi ja Venemaa suhete, Ukraina, ja Küprose taasühinemise kõneluste teemadel.

arutelu: kolmapäeval, 18. jaanuaril

menetlus: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

 

#euco, #migration, #security, #Russia, #Brexit, @JunckerEU, @eucopresident

 

Viited

Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused

Brexiti läbirääkimised: 27 riigi- ja valitsusjuhi avaldus (15.12.2016)

 

Muud päevakorrapunktid

 • Euroopa sotsiaalõiguste sammas, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • Arutelu pagulaste abistamise teemal külmalaine tõttu tekkinud raskuste leevendamiseks, kolmapäeval
 • Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid: Indoneesia, Kesk-Aafrika Vabariik, Burundi, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • Teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete import, hääletus neljapäeval
 • ELi logistika ja mitmeliigiline transport uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval

 

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu