skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/01/2017

Parlament kinnitas alaliste komisjonide koosseisud

Neljapäeval toimunud hääletusel kinnitasid saadikud parlamendi 22 alalise komisjoni koosseisud järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks. Erinevatesse fraktsioonidesse kuuluvate saadikute arv komisjonides peegeldab jaotust parlamendis üldiselt. Jaanuaris toimuvatel komisjonide koosolekutel valib iga komisjon esimehe ja neli aseesimeest.

Lennujaam
Lennujaam

Eesti saadikud alalistes komisjonides:

 

Tunne Kelam: välisjade komisjon ja julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Marju Lauristin: kodanikuvabaduste- justiits- ja siseasjade komisjon

Kaja Kallas: tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjon

Urmas Paet: eelarvekomisjon

Yana Toom: tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna komisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon, petitsioonikomisjon

Indrek Tarand: eelarvekomisjon, eelarve kontrolli komisjon

 

Lisainfo

Komisjonidesse nimetamise ettepanek

Komisjonidesse nimetamine (EP kodukorra artikkel 199)

Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (EP kodukorra artikkel 204)

Asendusliikmete määramine (EP kodukorra artikkel 200)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu