skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/07/2017

HIV, tuberkuloos ja C-hepatiit: EP ettepanekud võitluseks nakkushaigustega

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles arendama välja HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja viirusliku hepatiidi vastu võitlemise tervikliku ELi poliitikaraamistiku.

Saadikud soovitavad:

  • HIV-testid teha tasuta kättesaadavaks
  • Vastu võtta meetmed, et võidelda kasvava tuberkuloosi antimikroobikumiresistentsusega
  • luua ELi ühtne lähenemine viirusliku hepatiidiga võitlemiseks

Saadikud kutsuvad resolutsioonis Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama kogu ELi hõlmava nakkuste ühtlustatud seire programmi, mille abil saaks õigeaegselt tuvastada viirusliku hepatiidi, tuberkuloosi ja HIVi puhanguid, hinnata esinemissageduse suundumusi, ette näha haiguskoormust ja tõhusalt jälgida diagnostika, ravi ja hoolduse etappe reaalajas.

HIV on jätkuvalt selline nakkushaigus, millega kaasneb suurim sotsiaalne häbimärgistamine, nendivad saadikud.  Liikmesriikidel tuleks hõlbustada juurdepääsu innovaatilistele raviviisidele ja võidelda HIV-nakkusega seotud ühiskondliku häbimärgistamise vastu, leiavad nad. Samuti soovitatakse  HIV-testid teha  tasuta kättesaadavaks.

Tuberkuloos, mis on HIV-viirusega inimeste peamine surma põhjustaja, kujutab endast piiriülest terviseohtu globaliseerunud maailmas, rõhutavad saadikud, ja märgivad, et 2014. aastal suurenes tuberkuloosi haigestunud inimeste arv kolmandat aastat järjest. Resolutsioonis kutsutakse üles astuma ka samme, et tegeleda kasvava antimikroobikumiresistentsusega.

Saadikud märgivad, et üle 90 %-l patsientidest puuduvad C-hepatiiti haigestumisel sümptomid,  liikmesriikides ei ole ühtset metoodikat C-hepatiidi sõeluuringute jaoks ning andmed mõjutatud inimeste arvu kohta võivad olla alahinnatud. Euroopa Komisjon peaks võtma kasutusele valdkondadevahelise kava, et standardiseerida sõeluuringute, testimise ja ravi metoodikat ning tagada 2030. aastaks C-hepatiidi likvideerimine.

 

Taustainfo

2015. aastal teatas 31 ELi/Euroopa Majanduspiirkonna riiki peaaegu 30 000 uuest HIVi nakatumise juhust. Hinnanguliselt 120 000 inimesel Euroopa piirkonnas on kujunenud multiresistentne tuberkuloos. Viiruslik hepatiit on kogu maailmas üks suuremaid rahvatervise ohustajaid.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel ei ole HIViga nakatunute seas üks inimene seitsmest oma seropositiivsusest teadlik, ning et ajavahemikku HIViga nakatumisest kuni selle diagnoosimiseni hinnatakse keskmiselt neljale aastale.

2015. aastaks võib seostada ravimresistentsusega 10 miljonit surmajuhtumit aastas. Neljandik neist on tingitud ravimresistentse tuberkuloosi tüvedest.

 

Lisainfo

EPRS taustainfo ELi meetmetest HIV, tuberkuloosi ja C-hepatiidiga võitlemiseks

AV materjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu