skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
Euroopa Parlament.
Sel nädalal: arutelu 22.-23. juuni Euroopa Ülemkogu ja G20 kohtumise ettevalmistamise teemal Tuski ja Junckeriga, arutelu Eesti prioriteetide üle ELi Nõukogu eesistujana peaminister Jüri Ratasega, kaupade vastupidavuse parandamine, Türgi seab ohtu läbirääkimised ELiga liitumiseks ja muu.
Euroopa Parlament valis välja selle aasta Euroopa Kodaniku auhinna laureaadid. Eestist pälvib auhinna SA Teeme Ära, mille esitas auhinna kandidaadiks Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas.
Veebiplatvormid aitavad laiendada tarbijate valikuvõimalusi, aga praegused seadused tuleb ajakohastada digitaalajastule vastavaks, ütlevad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.  
Saadikute prioriteetideks juunis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise jaoks on rändeküsimused, Brexit ja kaitsepoliitika.
Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse plaanidele kehtestada uued siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks vastavalt Pariisi kokkuleppele.
Igal aastal nimetavad kaks ELi liikmesriiki Euroopa kultuuripealinna. Esmakordselt võivad meetmest teatud tingmustel osa võtta ka Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliseks olevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA/EMP) riigid.
Saadikud andsid rohelise tule energiamärgistuse määrusele, millega muudetakse majapidamisseadmete energiaklasside skaalat, et lihtsustada tarbijatele neile sobiva energiaklassiga majapidamisseadmete valimist.
Sel nädalal: arutelu USA kliimakokkuleppest taandumise üle, kodumajapidamisseadmete energiamärgistuse lihtsustamine, Strasbourgi istungjärgul tähistatakse 30 aasta möödumist Erasmus+ loomisest, soolise pensionilõhe kaotamine ja ärahoidmine, saadikute prioriteedid Euroopa Ülemkogu kohtumiseks
Hääletamine.
Antisemiitlike juhtumite kasv ELis nõuab jõulisemat tegutsemist nende ärahoidmiseks, ütlesid saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.