skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
Euroopa Parlamendi esimeeste konverents, mis koosneb EP presidendist ja poliitiliste fraktsioonide esindajatest, külastab täna ja homme Tallinna, et saada ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustest ja prioriteetidest.
9. märtsil kuulutas Euroopa Parlamendi infobüroo välja Euroscola konkursi gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele. Konkursil osalemiseks tuli õpilastel korraldada oma koolis Euroopa päeva üritus ajavahemikus 1.-12. mai 2017.
Tšetšeenia ametivõimud peavad lõpetama geide  tagakiusamise ja kiiremas korras tuleb läbi viia uurimine, ütlesid saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
ELi kodanikud saavad peagi juurdepääsu koduriigis tellitud veebisisuteenustele ka teistes EL-i riikides reisides. 
ELi riigid peavad täitma oma kohustuse vastu võtta varjupaigataotlejad Kreekast ja Itaaliast, seades prioriteediks saatjata alaealised, ütles parlament neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
Saadikud tervitasid 27 ELi liikmesriigi ja ELi institutsioonide ühtsust Brexiti läbirääkimiste teemal ja kutsusid üles ELi reformima, et tuua kasu kodanikele.
Olukord Ungaris õigustab menetluse algatamist, mis võib lõppeda sanktsioonide kehtestamisega, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.
Saadikud soovivad vähendada toidu raiskamist ELis poole võrra 2030. aastaks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles eemaldama kehtivad piirangud toidu annetamisele ja tooma selgust siltide “parim enne” ja “kõlblik kuni” osas.
Teisipäeva, 16. mai hommikul arutavad saadikud Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Katainen’iga teemal, mida EL peaks ette võtma seoses globaliseerumisega.
Euroopa Päev
30. mail külastab Eestit seoses peagi algava eesistumisperioodiga Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. 30. mail kell 15 toimub Tallinna Ülikoolis väitlus teemal "Future of Europe: Changing Times, Lasting Values". Debatis osalevad Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonide esimehed ja Eesti erinevate kõrgkoolide tudengid. Kokku arutletakse neljal teemal.
Nende eurooplaste arv, kes peavad ELi kuulumist heaks, on kasvanud. Toetus on tõusnud samale tasemele kriisi-eelse ajaga 2007. aastal. Nii toetab ELi kuulumist 57% eurooplastest, näitab värske Eurobaromeetri uuring. Toetuse tase on riigiti erinev. Eestis on toetus EL-i kuulumisele jätkuvalt kõrge - 67%.
Euroopa Päev
Laupäeval, 6. mail toimub Vabaduse väljakul tasuta kogupereüritus, millega tähistatakse Euroopa Liidu sünnipäeva. Seekordse pidupäeva fookuses on Eesti eesistumine Euroopa Liidus ja Erasmus+ programmi 30. sünnipäev.