skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/05/2017

Toidu raiskamise vähendamine

Saadikud soovivad vähendada toidu raiskamist ELis poole võrra 2030. aastaks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles eemaldama kehtivad piirangud toidu annetamisele ja tooma selgust siltide “parim enne” ja “kõlblik kuni” osas.

”Arenenud riikides raisatakse toitu enamasti tarneahela lõpus ja tarbimisel. Meil kõigil on vastutus probleemi lahendamiseks, ” ütles raportöör Biljana Borzan (S&D, HR). “Minu raport kutsub üles koordineeritud tegevuseks märgistamise, vastutuse ja hariduse vallas, sest suur osa tarbijaid ei tea märgistuse “parim enne” ja „kõlblik kuni“ täpset tähendust. Samuti peame kõrvaldama puudujäägid kehtivates reeglites, mis raskendavad toidu annetamist,” lisas ta.

Resolutsioon võeti vastu häältega 623 poolt,  33 vastu, 20 erapooletut.

Saadikud kutsuvad ELi liikmesriike vähendama 2025. aastaks toidujäätmeid 30 % ning 2030. aastaks 50 % (võrreldes 2014. aasta tasemega).

Resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni, ELi liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi tegema kõikide sidusrühmadega koostööd, et parandada tarbijate arusaama „kõlblik kuni“ ja „parim enne“ märgistusest ning toiduainete kasutuskõlblikkusest ka pärast „parim enne“ tähtpäeva möödumist.

Euroopa Komisjonil tuleks hinnata kas võiks olla kasu, kui toodetelt eemaldada teatavad tähtpäevad, juhul kui nendega ei ole seotud ei tervise- ega keskkonnaohud.

 

Toiduannetuste lihtsustamine

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanek käibemaksudirektiivi muutmiseks, et   vabastada toiduannetused maksustamisest. Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi tuleks kasutada toidu annetamise hõlbustamiseks, sh. rahastades annetatud toidu säilitamist ja transpordi taristut.

 

Taustainfo

Hinnangute kohaselt läheb ELis igal aastal raisku 88 miljonit tonni toitu. ELis raisku mineva toidu tootmine ja kõrvaldamine tekitab 170 miljonit tonni CO2-heidet.

 

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2016/2223(INI)) (15.05.2017)

Videosalvestis arutelust (15.05.2017)

Videosalvestis pressikonverentsist

EPRS taustainfo

EU-Fusions projekti andmed toidu raiskamise kohta

EbS+ (15.05.2017)

AV materjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu