skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
04/05/2017

Eurobaromeeter: 67% eestlastest peab ELi kuulumist heaks

Nende eurooplaste arv, kes peavad ELi kuulumist heaks, on kasvanud. Toetus on tõusnud samale tasemele kriisi-eelse ajaga 2007. aastal. Nii toetab ELi kuulumist 57% eurooplastest, näitab värske Eurobaromeetri uuring. Toetuse tase on riigiti erinev. Eestis on toetus EL-i kuulumisele jätkuvalt kõrge - 67%.

Mis puutub ELi tegevusse, siis osa liikmesriike, sh. Eesti (53%), on teatud olulistes valdkondades valmis intensiivistama Euroopa ühispoliitika väljatöötamist. See toetus on Eestis tõusnud alates 2015. aastast lausa 13%.

Üle ¾  Euroopa kodanikest eelistab globaalsete väljakutsete puhul ELi tasandil tegutsemist. Nii eelistab 73% vastanutest ELi tasandil reageerimist sellistele geopoliitilistele arengutele nagu kasvav ebastabiilsus Araabia maades (Eesti-71%), Venemaa mõju ja võimsuse kasv (Eesti-72%), Hiina kasvav võimsus ja mõju (Eesti-67%), Brexit (Eesti-61%) ning Donald Trumpi valimine (Eesti-59%).

Tugev enamus pooldab ELi tasandil tegutsemist terrorismivastases võitluses (80%), tööpuuduse vähendamisel (78%), keskkonna kaitsel (75%) ja maksupettustega tegelemisel (74%).  Eestlaste hinnangul on nendeks valdkondadeks, kus EL rohkem sekkuma peaks, võitlus terrorismiga (76%), rändeprobleemid (71%), tervishoid ja sotsiaalne heaolu (67%) ja välispiiride kaitse (66%) ning võitlus tööpuudusega (65%).

Kasvab eurooplaste osakaal, kes tunnevad, et nende häält võetakse EL tasandil kuulda (43%). Seegi tulemus on riikide võrdluses vägagi erinev. Eestis tunneb suur enamus jätkuvalt, et nende  kui üksikisiku hääl ELi tasandile ei jõua (77%). Küll aga leiab 58% vastanutest, et Eesti kui riigi arvamust võetakse EL-is kuulda. Huvi poliitika vastu on kahe aasta jooksul kasvanud (Eestis +7%) ja nii ütleb 61% eestlastest, et nad on Euroopa asjadest huvitatud.

Enamus eurooplastest leiab, et sotsiaalne ebavõrdsus on märkimisväärselt suur (Eestis - 80%) ja kolmandik arvab, et kriisi ületamine võtab veel palju aastaid (Eestis - 33%). Samas 30% eestlastest arvab, et pöördumine kasvu poole algab lähiaastail ning 22%, et me juba pöördume kasvu poole.

Eurobaromeetri uuringu tellis Euroopa Parlament, et kaardistada avalikku arvamust kaks aastat enne 2019. aasta EP valimisi. Eestis viis Kantar EMOR läbi ajavahemikus 18.-27. märts 1.017 personaalintervjuud.  

 

Lisamaterjalid:

Eurobaromeetri uuring

Eesti faktileht

 

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter