skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/05/2017

Põhiõigused Ungaris: saadikud kutsuvad üles algatama artikli 7 menetlust

Olukord Ungaris õigustab menetluse algatamist, mis võib lõppeda sanktsioonide kehtestamisega, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Photo: European Parliament-EU

Saadikud leiavad, et:

  • tõsiselt on rikutud õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid,
  • vastuolulised seadused tuleb tühistada,
  • Ungarile mõeldud ELi vahendid tuleb võtta rangema järelevalve alla.

Põhiõiguste olukorda Ungaris arutati aprilli täiskogu istungil. Saadikud leiavad, et põhiõiguste olukord Ungaris annab alust ametliku menetluse algatamiseks, et tuvastada kas on ”selge oht tõsiseks EL väärtuste rikkumiseks” ELi liikmesriigi poolt.

Resolutsioonis kutsuvad saadikud:

  • algatama menetluse artikli 7(1) kasutuselevõtuks. Saadikud annavad EP kodanikuvabaduste komisjonile ülesande vastavasisulise resolutsiooni ettevalmistamiseks, mida seejärel hääletatakse täiskogul;
  • Ungari valitsust tühistama seadused, millega karmistatakse reegleid, mis puudutavad varjupaigataotlejaid ja valitsusväliseid organisatsioone. Samuti  jõudma kokkuleppele USA ametivõimudega, et Kesk-Euroopa Ülikool saaks jätkata Budapestis sõltumatu institutsioonina;
  • Euroopa Komisjoni jälgima rangelt Ungari valitsuse EL vahendite kasutamist.

Hiljutised arengud Ungaris on kaasa toonud õigusriigi põhimõtete, demokraatia ja põhiõiguste olukorra halvenemise, mis paneb proovile ELi võimekuse kaitsta oma põhiväärtusi, ütlevad saadikud resolutsioonis.

Resolutsioon võeti vastu häältega: 393 poolt, 221 vastu, 64 erapooletut.

Taustainfo

Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 sätestab mehhanismi ELi väärtuste kaitsemiseks. Artikli 7(1) alusel võib ELi Nõukogu otsustada, et on oht, et mõni liikmesriik rikub oluliselt ELi põhiväärtusi, ja teha soovitusi selliste rikkumiste ärahoidmiseks. Sellise menetluse võib algatada ühe kolmandiku ELi liikmesriikide, Euroopa Parlamendi või Euroopa Komisjoni ettepanekul. ELi Nõukogu peab otsuse vastu võtma 4/5  häälteenamusega, pärast nõusoleku saamist Euroopa Parlamendilt, mis antakse häälte 2/3  enamusega, esindades EP liikmete enamust.

Menetluse järgmise faas on artikkel 7(2), mille alusel saab ELi Nõukogu teha kolmandiku liikmesriikide või Euroopa Komisjoni ettepanekul  järelduse, et liikmesriik rikub oluliselt ELi põhiväärtusi. Sellisel juhul peab Nõukogu otsustama ühehäälselt ja otsusele on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. Artikkel 7(3) alusel saab teha otsuse sanktsioonide, nagu liikmesriigi hääleõiguse ELi Nõukogus peatamise, rakendamise kohta.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (17.05.2017)

Videosalvestis arutelust aprilli täiskogu istungil

EP pressiteade: Saadikud arutasid olukorda Ungaris peaminister Viktor Orbániga (26.04.2017)

EP pressiteade: Saadikud soovivad põhiõiguste olukorra järelevalvet ELi liikmesriikides (25.10.2016)

Euroopa Liidu lepingu artikkel 7

EPRS tausatinfo: ELi õigusriigi põhimõtte kaitsmise mehhanismid (jaanuar 2016)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu