skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/05/2017

Uued reeglid interneti vahendusel filmide ja seriaalide vaatamiseks ELis reisides

ELi kodanikud saavad peagi juurdepääsu koduriigis tellitud veebisisuteenustele ka teistes EL-i riikides reisides. 

ELi kodanikud, kes reisivad teise liikmesriiki, ei pääse tihti ligi kodumaal tellitud veebisisuteenustele, mis vahendavad muusikat, mänge, filme või spordiüritusi.

Uued reeglid, mis parlament kiitis heaks neljapäeval toimunud hääletusel, eemaldavad sellised piirangud, andes ELi kodanikele võimaluse kasutada teenuseid nagu Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer ka kõigis teistes ELi riikides puhates, reisides või õppides.

Võrgusisuteenuse osutaja võib kontrollida “mõistlikke ja proportsionaalseid” vahendeid kasutades, et tellija ei ole alaliselt kolinud elama teise ELi riiki, kuna autoriõiguse litsentsid võivad liikmesriigiti erineda.

Elukohariigi tuvastamiseks võib võrgusisuteenuse osutaja kasutada näiteks tellija isikutunnistust, kommunaalteenuste arvet, mis seob tellija liikmesriigiga, avalikult kättesaadavate maksude tasumise andmeid või  tellija internetiprotokolli (IP) aadressi kontrolli.

Teenusepakkujad peavad tagama, et isikuandmete kasutamine on proportsionaalne ja seda tehakse  üksnes elukohariigi tuvastamiseks.

Uued reeglid kohalduvad võrgusisuteenuste suhtes, mida osutatakse rahalise tasu eest.

 

Edasised sammud

Parlamendis heaks kiidetud määrus vajab nüüd ELi Nõukogu ametlikku heakskiitu. Liikmesriikidel on määruse jõustumisest alates üheksa kuud aega, et uued reeglid rakendada.

 

Lisateave

Euroopa Komisjoni 2016. aasta arvamusküsitluse kohaselt kasutab 64% eurooplastest veebisisuteenuseid mille vahendusel vaadatakse filme, kuulatakse muusikat või mängitakse mänge. Paljud neist soovivad seda teha ka ELis reisides. Selliste teenuste kasutajate arv võib kasvada koos  rändlustasud kadumisega  15. juunil 2017 (pressiteade).

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (18.05.2017)

Videosalvestis arutelust (17.05.2017)

Videosalvestus pressikonverentsist (17.05.2017)

EbS+ (17.05.2017)

EPRS taustainfo (aprill 2017)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu