skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/03/2017

Parlament soovib edendada taaskasutust, piirata jäätmete ladestamist ja toidu raiskamist

@European Parliament

Teisipäeval hääletatud ettepanekute kohaselt tõuseks jäätmete taaskasutuse osakaal tänaselt 44 protsendilt 70 protsendini aastaks 2030. Saadikud soovivad “jäätmepaketi” ettepanekutes piirata ka jäätmete ladestamist 5 protsendini ja vähendada toidujäätmeid tootmis- ja tarneahelas poole võrra aastaks 2030. Vastu võetud muudatused on aluseks  parlamendi läbirääkimisteks  ELi Nõukoguga.

ELis taaskasutatakse või kompostitakse 2014. aasta statistika andmetel 44 protsenti olmejäätmetest. Aastal 2004 oli see 31 protsenti ja 2020 aastaks peaksid ELi liikmesriigid taaskasutama või kompostima enam kui poole kõigist  jäätmetest.

„Täna suure häälteenamusega vastu võetud seisukohaga näitas parlament, et usub üleminekusse ringmajanduse suunas. Otsustasime taastada ambitsioonikad taaskasutuse ja jäätmete ladestamise piiramise eesmärgid,” ütles raportöör MEP Simona Bonafè (S&D, IT).

„Nõudlus tooraine järele maailmamajanduses võib suureneda veel 50 protsenti järgmise 15 aasta jooksul. Peame vastu võtma arengu ringmudeli, mis hoiab materjalid ja nende väärtuse ringluses. See on ainuke lahendus, et tagada majanduskasvu ja keskkonnasäästlikkus,“ lisas ta.

Saadikud leiavad, et aastaks 2030 peaks suurendama olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamist ja ringlussevõttu vähemalt 70 %-ni tekitatud olmejäätmete massist.. Euroopa Komisjon soovis selleks sihtarvuks 65 protsenti.

Pakendijäätmete jaoks teevad saadikud ettepaneku kehtestada eesmärk aastaks 2030 ringlusse võtta vähemalt 80 % kogu tekkinud pakendijäätmete massist. Samuti soovivad saadikud kehtestada vahe-eesmärgid erinevatele pakendimaterjalidele (paber ja kartong, plast, klaas, metall, puit) aastaks 2025.

Komisjoni ettepanekus prügiladirektiivi muutmiseks soovitakse aastaks 2030 vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete iga-aastast kogust 10 %-ni tekitatud olmejäätmete üldkogusest. Parlament teeb ettepaneku vähendada ladestatavate olmejäätmete kogust 5 protsendini. Liikmesriigid võivad siiski taotleda selle sihtarvu saavutamiseks viis aastat pikendust tingimusel, et 2013. aastal ladestati prügilasse rohkem kui 65 % olmejäätmetest.

Saadikud soovivad samuti toidujäätmete vähendamise eesmärkide kehtestamist. Nad soovivad kehtestada ELi eesmärgi vähendada 2025. aastaks toidujäätmeid 30 % ning 2030. aastaks 50 % (võrreldes 2014. aasta tasemega). Samuti soovitakse kehtestada eesmärkimereprügi vähendamiseks.

 

Edasised sammud

Jäätmepaketi nelja direktiivi muutmise ettepaneku osas teisipäeval vastu võetud raportid on parlamendi seisukoht läbirääkimisteks ELi Nõukoguga. Nõukogu ei ole veel oma seisukohta võtnud.

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

 

Lisainfo

Vastuvõetud raportid (2015/0275(COD), 2015/0276(COD), 2015/0274(COD), 2015/0272(COD)) (14.03.2017)

Videosalvestis arutelust (14.03.2017)

Videosalvestis pressikonverentsist

EbS+ (14.03.2017)

AV materjalid