skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/03/2017

Saadikud arutasid Ülemkogu tulemusi ja ELi tuleviku teemal

@European Parliament

Kolmapäeval toimunud arutelul esitasid parlamendi fraktsioonide esindajad oma seisukohad möödunud nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu tulemuste kohta ja reastasid oma prioriteedid Rooma deklaratsiooni osas, mis keskendub ELi tulevikule. Enamik saadikuid rõhutas, et liikmesriigid peavad andma ELile suuna, mis peab silmas kodanike kõige olulisemaid vajadusi.

Avades arutelu Itaalia peaministri, Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni presidendiga, ütles parlamendi president Antonio Tajani, et Rooma lepingu 60. aastapäev on “võimalus lähenda Euroopat oma kodanikele ja edendada meie väärtusi maailmas” (...) “Rohkem kui kunagi varem on meil vaja ühtsust. Peame muutma ELi seda nõrgendamata”.

 

“Kui tahate liikuda kiiresti, tehke seda üksinda, kui tahate jõuda kaugele, tehke seda koos,” ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Ta lubas teha pingutusi Brexiti läbirääkimistel, et saavutada poliitiline üksmeel 27 liikmesriigi seas, tagades samas, et Ühendkuningriik ja EL “jäävad sõpradeks”. “Meie Briti sõprade jaoks jäävad uksed alati avatuks,” lisas ta. Samas lükkas ta tagasi “väited, mis on formuleeritud ähvardustena”, et kokkuleppe mittesaavutamine on ELi jaoks halb. Tusk avaldas samuti toetust Madalmaadele kui ”paigale, kus valitseb vabadus ja demokraatia”.

 

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (osa 2) hoiatas ELi tuleviku piiramise eest “kahekiiruselise” Euroopa stsenaariumiga: „Ma ei soovi uut raudset eesriiet Euroopas. Madalmaade halvustamine Türgi poolt on “täiesti vastuvõetamatu” ja need, kes selle eest vastutavad, lükkavad Türgit EList eemale,“ ütles Juncker. Ta lisas samuti, et uus USA kaubanduspoliitika kasvatab ootusi, et EList saab uus liider kaubanduse edendajana, rõhutas aga samas, et kõik kaubandusläbirääkimised peavad kaasama sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna.

Kui me ei vähenda töötust ja jätame liikmesriigid üksi rändekriisiga tegelemisel, anname järgi natsionalismile ja hülgame kõige nõrgemad, ei ole kodanikel usaldust ELi suhtes, ütles Itaalia peaminister Paolo Gentiloni. Rääkides kahekiiruselise ELi teemal, ütles Gentiloni: “”Ei” kahele Euroopale” (...), aga “jah” Euroopale, kus igal riigil on oma ambitsioonide tase ja võimalus liituda (...) igal ajal, täna või hiljem, ja kõik on kaasatud ühisesse projekti.”

ELi Nõukogu eesistujariigi nimel kõnelenud Malta asepeaminister Louis Grech ütles, et vaja on otsustavat tegutsemist ELi ja liikmesriikide juhtide poolt. Ta hoiatas negatiivse mõtteviisi eest. ELi tulevikust rääkides sõnas Grech, et Rooma deklaratsioonile peavad järgnema konkreetsed sammud ning rõhutas, et ELis ei tohiks olla teisejärgulisi kodanikke ja läbimõtlemata tegutsemist.

Manfred Weber (EPP, DE): “Peame tagama, et inimesed näevad Brüsselit ja Strasbourgi mitte kui väliseid jõudusid, mis sunnivad midagi peale, samal ajal kui poliitikud liikmesriikides kirjeldavad ühiseid õnnestumisi riigi kordaminekuna. Nad peavad võtma vastutuse ja selgitama kodus, miks ja mille poolt nad ELi tasandil hääletasid. Türgi kohta ütles Weber, et täieõiguslik ELi liikmelisus ei ole lähiajal ettenähtav.

“Mitmekiiruseline Euroopa ei ole strateegia, vaid ainult meetod”, ütles S&D fraktsioonijuht Gianni Pittella (IT). “Täna ei ole Euroopa probleemiks mitte kiirus, vaid küsimus, millises suunas liikuda. Meil on vaja uut sihti Euroopa jaoks, millega liigutakse sotsiaalõiguste samba ja võimsa Euroopa investeerimisstrateegia suunas, mida rahastatakse maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuse väljajuurimisest. ”Mida enam ELi ähvardatakse, seda enam usun Euroopasse,” lisas ta.

“Laev on uppumas ja peaksime endalt küsima: miks”, ütles Raffaelle Fitto (ECR, IT), kutsudes üles lähenemist muutma. EL on muutunud liiga tsentraliseerituks ja liiga kaugeks kodanike jaoks, sõnas ta, lisades, et ECR fraktsioon soovib ELi aluslepingute muutmist ja lükkab tagasi edasise riikliku suveräänsuse üleandmise.

Guy Verhofstadt (ALDE, BE) süüdistas Türgi presidenti küünilisuses, kui ta räägib sõnavabadusest ajal, mil Türgis ajakirjanikke vangistatakse. “Külmutame liitumisläbirääkimised, see on ainus, mida praegu teha võime,” ütles Verhofstadt. Rooma lepigu 60. aastapäeva tähistades tuleks alustada ka ELi “uuestisündmise” protsessi, lisas ta.

GUE/NGL fraktsioonijuht Gabriele Zimmer (DE) kahtles selles, kas Rooma deklaratsiooni allkirjastamine 25. märtsil on tõsiseltvõetavaks signaaliks uue alguse kohta ELis. ”Meil on vaja selget signaali tugeva ja sotsiaalse Euroopa kohta. Ma tõesti loodan, et saame kõik peagi kokku leppida sotsiaalõiguste samba osas,” lisas ta.

 

Lisainfo

EP Live

EbS+

AV materjalid

Euroopa Ülemkogu järeldused

 

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE) ütles, et 60. aastapäeva tähistamine on võimalus “suunamuutuseks” (...) “Meil on vaja, et Euroopa kasutaks globaliseerumist, et liikuda sotsiaalõiguste ühtlustamise ja demokraatia tugevdamise suunas,” lisas ta.

"Kahekiiruseline Euroopa juba eksisteerib ," ütles Rosa D'Amato (EFDD, IT), lisades, et on olemas EL pankade ja suurettevõtete jaoks ja EL kodanike jaoks, kes on kaotanud töö ja kel ei ole mingeid õigusi.

Matteo Salvini (ENF, IT) kutsus ELi üles peatama kõik maksed Türgile ja ütles, et liitumisläbirääkimisi Türgiga ei oleks pidanud kunagi alustama. Ta süüdistas ELi juhte “Euroopa unistuse rikkumises”.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski sõnavõtt lõpetas arutelu.

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu