skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/03/2017

Arktika: Saadikud soovivad nafta puurimise keelustamist ja pingete maandamist

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt on kliimamuutused suurendanud keskkonna- ja julgeolekualaseid väljakutseid Arktikas, sest  sulava jää tõttu avanevad uued meresõiduteed ning muutuvad kättesaadavaks uued kalapüügipiirkonnad ja loodusvarad. Resolutsioonis nõutakse Arktika säilitamist väheste pingetega piirkonnana, selle ökosüsteemi kaitsmist ja nafta puurimise keelamist.

““Arktika piirkond on väga tundlik ja haavatav. Kui hävitame selle piirkonna, kasutades loodusvarasid keskkonna jätkusuutlikkusele tähelepanu pööramata, ei hävita me üksnes  unikaalset piirkonda, vaid kiirendame ka kliimamuutust,“ ütles üks raportööridest Sirpa Pietikäinen (EPP, FI).

Saadikud viitavad resolutsioonis asjaolule, et Põhja-Jäämere jää on pärast 1981. aastat märkimisväärselt vähenenud ja 35 aasta jooksul on suvine merejää vähenenud lausa üle 40 %.

Arktika piirkonnas elab ligikaudu neli miljonit inimest. Sealne loomastik ja taimestik tunnevad esimesena suureneva saaste negatiivset mõju. Seetõttu tuleb põlisrahvaste põhiõigusi ja haavatavat Arktika keskkonda austada ja kaitsta neid rangemate meetmetega.

Saadikud nõuavad resolutsioonis nafta puurimise keelustamist ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna jäistes Arktika vetes. Nad kordavad  2014. aastal komisjonile ja liikmesriikidele tehtud üleskutset aidata aktiivselt kaasa sellele, et raske kütteõli kasutamine ja laevakütusena transportimine  Arktikas sõitvatel laevadel keelustataks.

Saadikud paluvad komisjonil vajadusel esitada ettepanek vastavasisuliste eeskirjade kehtestamiseks. Nende abil keelustataks raske kütteõli kasutamine ja vedu ELi sadamatesse sisenevatel laevadel, mis on läbinud või plaanivad läbida  Arktika veeteed.

 

Arktika säilitamine väheste pingetega piirkonnana

Raportöör Urmas Paet (ALDE, ET): ”Arktika geopoliitiline tähtsus on  kasvamas. Meie peamine eesmärk on tagada selle säilitamine väheste pingetega piirkonnana ja piirkonna militariseerimise ärahoidmine.”

Saadikud märgivad, et alates 2015. aastast on Venemaa Föderatsioon loonud polaarjoonest põhja pool vähemalt kuus uut baasi, sealhulgas kuus süvasadamat ja 13 lennuvälja ning on suurendanud oma kohalolekut Arktikas maavägede näol. Samuti viidatakse  Hiina kasvavale huvile Arktika piirkonna, eelkõige selle mereteede ja loodusvarade vastu.

Saadikud soovivad Arktika säilitamist väheste pingetega piirkonnana ja rõhutavad Arktika Nõukogu olulist rolli piirkonnas konstruktiivse koostöö, väheste pingete, rahu ja stabiilsuse säilitamisel.

Mitteseadusandlik resolutsioon võeti vastu häältega: 483 poolt, 100 vastu ja 37 erapooletut.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2016/2228) (16.03.2017)

Videosalvestis arutelust (15.03.2017)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo (jaanuar 2017)

AV materjalid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu