skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/03/2017

Konfliktipiirkonnast pärit mineraalide vastutustundlik hankimine

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks määruse, mille eesmärgiks on tagada, et konfliktipiirkondadest pärit mineraalide hankimisel ei soodustataks relvastatud konflikte ja inimõiguste rikkumist. Nn. konfliktimineraalide määrusega sätestatakse konfliktipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ning kulla importijatele kohustus viia läbi kontrolle oma tarneahelates, et tagada mineraalide vastutustundlik hankimine.

@European Palriament

“Uus määrus võib muuta  sõjakoldesse sattunud inimeste elusid. Süsteem toimib vaid siis kui see on paindlik ja kõik osapooled tegutsevad vastutustundlikult,” ütles raportöör Iuliu Winkler (EPP, RO).

“Me ei saa sulgeda silmi kahju ees, mida meie tegevus võib tekitada teistes maailma piirkondades. Uued reeglid loovad tingimused seoste läbilõikamiseks konfliktide ja inimõiguste rikkumiste ning meie igapäevaste tarbeesemete vahel,” ütles EP kaubanduskomisjoni esimees Bernd Lange (S&D, DE).

Saadikud lisasid määrusesse nõude, et enamik tina, tantaali, volframi ja nende maakide konfliktipiirkondadest importijaid peab kontrollima oma tarneahelaid vastavalt OECD suunistele. Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu soovisid esialgu sellist kontrollimist vabatahtlikkuse alusel. Järelevalveasutused liikmesriikides peavad tagama, et ettevõtted nõudeid järgivad.

Taaskasutatavate materjalidele ja selliste maakide vähesel määral importijatele, nagu hambaarstid ja kullassepad, need nõuded ei kohaldu.

Neid mineraale ostvaid suuri ELi ettevõtteid (enam kui 500 töötajaga ettevõtted) kutsutakse üles oma hankepraktikatest raporteerima ja liituma vastava ELi registriga.

Euroopa Komisjon peab jälgima uue määruse toimimist, analüüsides nii selle mõju kolmandatele riikidele, kui nõuete järgimist ELi ettevõtetes. Vajadusel võib komisjon kehtestada uusi kohustuslikke meetmeid.

 

Edasised sammud

Kui ELi Nõukogu on kokkuleppe heaks kiitnud, avaldatakse see ELi Teatajas. Uus määrus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2021.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2014/0059(COD) (16.03.2017)

Videosalvestis arutelust (15.03.2017)

EbS+ (15.03.2017)

Pressiteade EP ja ELi Nõukogu vahel saavutatud kokkuleppe kohta (22.11.2016)

EPRS taustainfo

Menetlusetapid

 

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu