skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/03/2017

Selgus Karl Suure Euroopa noortekonkursi Eesti vooru võitja

Lets break the ice with traditions
Lets break the ice with traditions

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus kuulutas juba 10. korda välja noorteprojektide konkursi. Kokku laekus üle Euroopa 244 taotlust, milledest 5 Eestist. Vastavalt zürii otsusele valiti Eestist esitatud projektidest võitjaks "Lets break the ice with traditions", mille korraldasid MTÜ Maidla Noored.

Hinnati projekti suutlikkust edendada vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetada ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni, näidata eeskuju Euroopas elavatele noortele ja tuua konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest. Eelistuse said nii erinevate liikmesriikide koostööna kui vabatahtlikkuse alusena valminud projektid.

Võiduprojekt oli noortevahetuse programm, mis leidis aset Maidlas 10.-19. augustil 2016. aastal. Programmis osales Eestist ja Ungarist kokku 22 noort, fokusseerudes kahe erineva riigi kultuuripärandile, nende sarnasustele ja erinevustele. Kultuuripärand ja vanad traditsioonid ei ole kuigi populaarne noorte seas, mistõttu seati eesmärgiks neid populariseerida ja väärtustada. Projekti käigus noored panid kokku etenduse, mis sisaldas osi nii Eesti kui Ungari folkloorist. Ettekanne toimus Viru Folgil, ühel suuremal Eesti folkfestivalil. Noored õppisid projekti käigus üksteise kultuuri - laule, tantse, jutustusi, traditsioone - tundma. Lisaks kuidas töötada efektiivselt meeskonnana, kuidas esineda enesekindlalt, kuidas teha koostööd erineva kultuuritaustaga inimestega ja kuidas õppida üksteistelt.

Projekt esindab Eestit järgmises konkursi etapis, kus valitakse välja 3 parimat üleeuroopalist projekti.

Parim konkursile saadetud projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot. Auhinnaga kaasneb kõigile kolmele Euroopa tasandi laureaadile kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis.

28 riigi tasandi võitja esindajad (üks iga projekti kohta) kutsutakse mitmepäevasele külaskäigule Aachenisse, Saksamaal. Seal osaletakse mitmesugustel üritustel, sealhulgas noorteauhinna üleandmise tseremoonial, mil antakse üle mainekas Karl Suure auhind.

Lisaks leiavad võiduprojektid laialdast kajastamist ka erinevates meediakanalites. Kõigil rahvusliku vooru võitjatel tekib võimalus kohtuda Saksamaal, Aachenis teiste noortega kõikjalt Euroopast.

Lisainfo: www.charlemagneyouthprize.eu