skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

November 2017

Teemad: ELi 2018. aasta eelarve lõpphääletus: parlamendiliikmed hääletavad liikmesriikide valitsustega 2018. aasta ELi eelarve üle saavutatud kokkulepet, mille keskmes on noored, majanduskasv ja julgeolekumeetmed.  Võitlus piiriüleste käibemaksupettustega: kolmapäeval esitavad parlamendiliikmed oma seisukohad käibemaksupettustega võitlemise tegevuskava kohta. Plaanitav reform võib liikmesriikidele tuua 40 miljardit eurot lisatulu aastas.  Jeemen: parlamendiliikmed nõuavad ELi strateegia loomist ja relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale: kolmapäeval toimuval arutelul nõuavad parlamendiliikmed täiendavate pingutuste tegemist Jeemeni rahualgatuse raames, integreeritud strateegiat riigi toetamiseks ja ELi relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale.
Algas kandideerimine 2018. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinnale. Konkursile esitatavad projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil ning toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist. Tähtaeg on 19. veebruar.
Teisipäeval kell 10.00 (Eesti aja järgi) arutavad parlamendiliikmed nn paradiisipaberite lekke teemal, mis tõi päevavalgele mõnede maailma rikkaimate isikute ja ettevõtete varjatud vara.
Kolmapäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks eeskirjad, mille abil tõhustada võitlust kolmandatest riikidest dumpinguhinnaga kauba importimise vastu.
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leitakse, et Malta peab tõhustama õigusriigi põhimõtete järgimist ja Euroopa Komisjon peab jälgima erapooletut õiguskaitset riigis.  
Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed lõpphääletusel heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid petuskeemide eest paremini.
Saadikud kiitsid teisipäeval heaks soovitused, mille järgi tuleb ELis muuta kohustuslikuks sõidukite juhiabisüsteemid nagu "arukad" kiiruse ja sõidureas püsimise abisüsteemid ja automatiseeritud hädapidurdussüsteemid.
Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani teatas, et 11. filmiauhinna LUX on võitnud „Saami veri“ („Sami Blood“, režissöör Amanda Kernell, Rootsi, Norra, Taani).
Euroopa Parlament.
Täiskogu päevakorras: Strasbourgis kuulutatakse välja filmiauhinna LUX võitja, kaubanduse kaitsemeetmete heakskiitmine ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks, tarbijakaitse tõhustamine veebiostude puhul, liiklusohutus: kohustuslikud juhiabisüsteemid.  
Bonnis 6.–17. novembrini toimuva ÜRO kliimaläbirääkimiste järgmise vooru eel nõuavad parlamendiliikmed, et EL esitaks 2018. aastaks sajandi keskpaigani ulatuva heiteneutraalsuse strateegia.