skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/11/2017

Parlament kiitis heaks kaubanduse kaitsemeetmed ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks

Kolmapäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks eeskirjad, mille abil tõhustada võitlust kolmandatest riikidest dumpinguhinnaga kauba importimise vastu.

EL on kehtestab uute eeskirjadega maailmas ainulaadse nõudmise, et ka tema väljaspool ELi asuvad kaubanduspartnerid ja tootjad kohaldaksid rahvusvahelisi töö- ja keskkonnastandardeid. Selle eesmärk on vältida dumpinguhinnaga kaupade importimist ning seeläbi tõhustada ELi töökohtade ja ettevõtete kaitset ebaõiglaselt odavate importkaupade eest kolmandatest riikidest, kus riik sekkub ulatuslikult majandusse.

Uued sätted:

  • kaubanduse kaitsemeetmete üle otsustamisel arvestatakse ka sotsiaalse- ja keskkonnadumpingu mõju,
  • Euroopa Komisjon peab jälgima olukorda eksportivates riikides ja koostama üldsusele kättesaadavad aruanded, millele ELi ettevõtted võivad kaebuste esitamisel tugineda,
  • ELi ettevõtetel ei ole dumpinguvastaste uurimiste puhul täiendavat tõendamiskohustust,
  • dumpinguvastase abinõu kasutamisel tuleb silmas pidada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate majandus- ja kaubandusalast eripära,
  • uurimismenetluste käigus võivad tõendeid esitada kõik osapooled, sealhulgas ametiühingud.

Parlament kiitis heaks ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel 3. oktoobril saavutatud kokkuleppe reeglite lõpliku sõnastuse osas.

EP rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange (S&D, DE): „Olen saavutatu üle uhke. Oleme tugevdanud oma kaubanduse kaitsemeetmeid ja taganud, et esmakordselt maailmas arvestatakse seejuures ka töö- ja keskkonnastandarditega. Oleme andnud oma tööstustele tulevikukindla süsteemi enda kaitsmiseks ebaausate kaubandustavade eest.“

Raportöör Salvatore Cicu (EPP, IT): „Täna ei aruta me seda, kas Hiina on turumajanduslik riik või mitte, vaid seda, kas meie Euroopa süsteem suudab ja peab looma kõigile võrdselt kehtivad reeglid ja kas need suudavad anda võrdsed võimalused kõigile. Vastus on jah, sest me vajame õiglast konkurentsi.“

 

Edasised sammud

Uued eeskirjad jõustuvad pärast seda kui ELi Nõukogu on need ametlikult heaks kiitnud ja need avaldatakse ELi Teatajas.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst avaldatakse siin (15.11.17)

Videosalvestis arutelust (14.11.17)

Pressiteade kokkuleppe kohta ELi Nõukoguga (03.10.17)

EPRS taustainfo

EuroparlTV: Võitlus ebaausate kaubandustavadega (20.06.16)

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu