skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
29/11/2017

EP täiskogu uudiskiri, 29.- 30. november 2017, Brüssel

Teemad: ELi 2018. aasta eelarve lõpphääletus: parlamendiliikmed hääletavad liikmesriikide valitsustega 2018. aasta ELi eelarve üle saavutatud kokkulepet, mille keskmes on noored, majanduskasv ja julgeolekumeetmed.  Võitlus piiriüleste käibemaksupettustega: kolmapäeval esitavad parlamendiliikmed oma seisukohad käibemaksupettustega võitlemise tegevuskava kohta. Plaanitav reform võib liikmesriikidele tuua 40 miljardit eurot lisatulu aastas.  Jeemen: parlamendiliikmed nõuavad ELi strateegia loomist ja relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale: kolmapäeval toimuval arutelul nõuavad parlamendiliikmed täiendavate pingutuste tegemist Jeemeni rahualgatuse raames, integreeritud strateegiat riigi toetamiseks ja ELi relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale.

ELi 2018. aasta eelarve lõpphääletus

 

Parlamendiliikmed hääletavad liikmesriikide valitsustega 2018. aasta ELi eelarve üle saavutatud kokkulepet, mille keskmes on noored, majanduskasv ja julgeolekumeetmed.

Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel 18. novembril saavutatud kokkulepe 2018. aasta ELi eelarve kohta tuleb arutusele kolmapäeval ja hääletusele neljapäeval. Parlamendi läbirääkijad nõudsid ja ka said rohkem eelarvevahendeid töötute, noorte, väikeettevõtete, teadusuuringute ja Erasmus+ programmi toetamiseks.

Läbirääkimiste tulemusena mahub ELi 2018. aasta eelarvesse 160,1 miljardit eurot kulukohustusi ja 144,7 miljardit eurot maksete assigneeringuid.

Täpsemat teavet eelarve osas saavutatud kokkuleppe kohta leiab 18. novembri pressiteatest, ühistest järeldustest ja EPRSi ülevaatest.

 

arutelu: kolmapäeval, 29. novembril

hääletus: neljapäeval, 30. novembril

menetlus: eelarvemenetlus

pressikonverents: neljapäeval, 30. novembril kell 13.00 (Eesti aja järgi 14.00).

Pressikonverentsil osalevad EP eelarvekomisjoni esimees Jean Arthuis (ALDE, FR), raportöör Siegfried Mureşan (EPP, RO) ja Euroopa Komisjoni volinik Günther Oettinger.

#EUBudget #EUBudget2018

 

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP eelarvekomisjonis (18.11.2017)

Raportöör Siegfried Mureşan (EPP, RO)

Raportöör Richard Ashworth (ECR, UK)

EPRSi taustainfo

Menetlusdokumendid

EP eelarvemenetluse dokumendid

Lisateave eelarvemenetluse kohta

ELi eelarve 2018

AV-materjal

 

Võitlus piiriüleste käibemaksupettustega

Kolmapäeval esitavad parlamendiliikmed oma seisukohad käibemaksupettustega võitlemise tegevuskava kohta. Plaanitav reform võib liikmesriikidele tuua 40 miljardit eurot lisatulu aastas.

Parlamendiliikmed esitavad oma seisukohad pärast seda, kui Euroopa Komisjon on esitanud „II õiglase maksustamise paketi“, mis on osa laiaulatuslikust ELi käibemaksusüsteemi lihtsustamise ja kaasajastamise tegevuskavast.

Euroopa Komisjoni hinnangul kaotavad ELi liikmesriigid piiriüleste käibemaksupettuste tõttu igal aastal ligikaudu 50 miljardit eurot. Tulevane süsteem suudaks vähendada selliseid pettusi 80 protsendi võrra.

Laiaulatusliku reformi osana hääletavad parlamendiliikmed neljapäeval ka ettepanekut laiendada internetipõhise portaali Mini One Stop Shop (MOSS) kasutust, mille kaudu piirülese kaubandusega tegelevad ettevõtted käibemaksu tasuvad.

 

arutelu: kolmapäeval, 29. novembril

hääletus: neljapäeval, 30. novembril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, konsultatsioonimenetlus

#VAT #taxation

 

Viidad:

Käibemaksusüsteemi tegevuskava: meetmed ELi käibemaksusüsteemi ajakohastamiseks

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta resolutsioon lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta

EPRSi uuring käibemaksupettusega võitluse kohta

Ettepanek halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas

Pressiteade hääletuse kohta EP majanduskomisjonis (09.10.2017)

Raportöör Ludek Niedermayer (EPP, CZ)

Menetlusdokumendid

 

Jeemen: parlamendiliikmed nõuavad ELi strateegia loomist ja relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale

Kolmapäeval toimuval arutelul nõuavad parlamendiliikmed täiendavate pingutuste tegemist Jeemeni rahualgatuse raames, integreeritud strateegiat riigi toetamiseks ja ELi relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale.

Parlamendiliikmed kutsuvad kõiki konfliktiosalisi leppima kiiresti kokku vaenutegevuse lõpetamises ja taasalustama rahukõnelusi ÜRO juhtimisel. Nad kutsuvad suure tõenäosusega ELi välispoliitika kõrget esindajat üles esitama Jeemeni jaoks ELi integreeritud strateegiat ning kehtestama Saudi Araabiale ELi relvaembargo.

ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) andmetel vajab Jeemenis, kus kestab 2015. aastast alates kodusõda, humanitaarabi 20,7 miljonit inimest, kellest 7 miljonit seisab silmitsi toidukriisiga. ÜRO juhitud rahuläbirääkimiste viimane voor lõppes ilma kokkuleppeta 2016. aasta augustis.

Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ka vastavateemalist resolutsiooni.

 

arutelu: kolmapäeval, 29. novembril

hääletus: neljapäeval, 30. novembril

menetlus: resolutsioon

#Yemen

 

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

Menetlusdokumendid

EPRSi taustainfo Jeemeni kohta

DG EXPO uuring: Viimased arengud Jeemeni konfliktis (oktoober 2016)

AV-materjal

 

Muud päevakorrapunktid:

Energialiidu 2017. aasta olukorra kohta vastu võetud otsus, Euroopa Komisjoni avaldus, kolmapäeval

Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval

Läbirääkimised investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle, arutelu kolmapäeval

Tagamata võlainstrumentide järjestus maksejõuetusmenetluse hierarhias, hääletus neljapäeval

Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine, resolutsiooni hääletus neljapäeval