skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Oktoober 2017

Eesti venekeelsete koolide õpetajad ja õpilased Brüsselis
18. - 21. oktoobril käisid nelikümmend Eesti venekeelsete koolide õpetajat ja õpilast õppereisil Brüsselis, kus külastati Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni ja NATO peakorterit. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Juudi Kooli õpetaja Dmitri Rõbakov, kes on ka EP Ambassador School programmi eestvedaja Tallinnas, kirjutas õppereisile tagasiside.
Eesti noored Euroscolal
Sellel sügisel saadeti konkursile osalema kokku 21 videoklippi, mille seast valiti välja üheksa parimat.
Täiskogu istungil kavas: ELi tippkohtumine ja Euroopa tulevik, arutelu meediavabaduse teemal pärast Malta ajakirjaniku mõrva, investorite ja ELi majanduse kaitsmine halbade laenude eest, piirikontrollide tõhustamine Euroopa piiridel, EP on valmis töötajate lähetamise küsimuses liikmesriikidega läbirääkimisi pidama, Euroopa Parlamendi president kuulutab välja 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja, seksuaalne ahistamine ja kuritarvitamine ELis.
Sel sügisel läbi viidud Euroopa Parlamendi uuringu kohaselt leiab 81% Eesti kodanikest, et Eesti on Euroopa Liidu liikmelisusest võitnud. ELis keskmiselt arvab nii 64%. Eestis tuuakse peamiste põhjendustena välja majanduskasv (49%), uued avanenud töötamise võimalused (46%), ELi panus julgeoleku tagamisel (33%) ja elujärje paranemine (32%).
Kirill Koroteev (Sofia 04/10/2017).
Teisipäeval, 17. oktoobril kell 16:30 toimub Tallinna Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudi ja Euroopa Parlamendi infobürooga koostöös korraldatav inimõiguste teemaline loeng ja väitlus, millest võtavad osa kolme Eesti kooli esindusvõistkonnad.
Euroopa Prokuratuuri ülesandeks on uurida ELi eelarvest tehtud maksetega seotud pettusi. Antud hetkel on vaid riiklikel asutustel võimalik uurida ELi eelarvet puudutavaid pettusi, nagu ELi struktuurifondide rahade tahtlikku mittesihtotstarbelist kasutamist või piiriülest käibemaksupettust, kuid nende asutuste jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.
Bonnis 6.–17. novembrini toimuva ÜRO kliimaläbirääkimiste järgmise vooru eel nõuavad parlamendiliikmed, et EL esitaks 2018. aastaks sajandi keskpaigani ulatuva heiteneutraalsuse strateegia.
Kolmapäeval pani parlament veto Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis oleks välistanud teatud pestitsiidides esinevate kemikaalide määratlemise endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainetena.
Euroopa Parlamendi noorteüritus EYE2018
1.-2. juunil 2018 toimub Strasbourgis juba kolmandat korda suurejooneline noorteüritus EYE2018, mis toob kokku 8000 noort üle Euroopa, et arutada Euroopa tuleviku üle.
Parlamendiliikmed leidsid teisipäeval vastu võetud resolutsioonis, et läbirääkimistel ei ole ELi prioriteetide osas saavutatud piisavalt edusamme, et alustada läbirääkimisi üleminekuperioodi või ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.
Päevakorras: Brexiti läbirääkimised: lahkumistingimuste osas ei ole olulisi edusamme tehtud, Euroopa Prokuratuuri loomine ELi maksumaksjate raha paremaks kaitsmiseks, Võitlus küberkuritegevuse ja seksuaalse kuritarvitamise vastu, Arutelu Ryanairi lendude tühistamise teemal, Reisilaevade ohutusreeglite kaasajastamine