skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/10/2017

EP blokeeris ettepaneku teatud pestitsiidid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainete nimistust välja jätta

Kolmapäeval pani parlament veto Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis oleks välistanud teatud pestitsiidides esinevate kemikaalide määratlemise endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainetena.

  • Parlamendiliikmed panid veto Euroopa Komisjoni ettepanekule endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainete tuvastamise kriteeriumite kohta
  • Parlament on vastu teatud ainete kohaldusalast väljajätmisele
  • Euroopa Komisjon peab kiiremas korras esitama uue ettepaneku

Parlamendiliikmed leidsid, et Euroopa Komisjon on ületanud oma volitusi, esitades endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainete tuvastamiskriteeriumite kohta sellise ettepaneku, mis lubab kasutusse  näiteks kahjurite endokriinsüsteemi ründavaid aineid.

Euroopa Komisjoni ettepaneku blokeerimise algatasid parlamendiliikmed Jytte Guteland ja Bas Eickhout ning algatus kiideti heaks 389 poolthäälega (vastu oli 235 ja erapooletuks jäi  70 parlamendiliiget). Euroopa Komisjon peab seega esitama uue ettepaneku, võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust.

Taustainfo

ELi seadusloomes nõutakse, et pestitsiidid või biotsiidid ei tohi põhjustada endokriinsüsteemi häireid liikidel, mille vastu nad ei ole suunatud. Endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainete tuvastamiseks on vaja teaduslikke kriteeriume.

Euroopa Komisjoni ettepanekus esitati kriteeriumid kemikaalide endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste tuvastamiseks.

Euroopa Kohtu 2015. aasta detsembris vastu võetud otsuse kohaselt rikkus Euroopa Komisjon ELi õigust, kuna ei avaldanud endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainete tuvastamise kriteeriume 2013. aasta lõpuks.

UNEP/WHO raporti kohaselt on endokriinsüsteemi häireid põhjustavad ained globaalseks ohuks. 

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu

 

Lisainfo

EPRSi taustainfo