skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/10/2017

COP23: EL peaks tegema kliimamuutustega võideldes suuremaid jõupingutusi

Bonnis 6.–17. novembrini toimuva ÜRO kliimaläbirääkimiste järgmise vooru eel nõuavad parlamendiliikmed, et EL esitaks 2018. aastaks sajandi keskpaigani ulatuva heiteneutraalsuse strateegia.

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis esitavad parlamendiliikmed ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele soovitused novembris Bonnis toimuvateks COP23 kliimaläbirääkimisteks. Nad kutsuvad ELi juhte üles kasutama ELi seadusloomet Pariisi kliimakokkuleppe rakendamiseks ning seadma ambitsioonikaid ELi eesmärke.

Kõigil ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalistel tuleb 2020. aastaks esitada pikaajalised arengustrateegiad, mida iseloomustab madal kasvuhoonegaaside heide. Seetõttu kutsuvad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni üles koostama 2018. aastaks ELi jaoks sajandi keskpaigani ulatuva heiteneutraalsuse strateegia, eesmärgiga hoida maailma keskmise temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C ja soovitavalt alla 1,5 °C.

Parlamendiliikmed väljendavad pettumust USA presidendi Donald Trumpi avalduse pärast, et USA kavatseb Pariisi kokkuleppest taganeda. „See tähendab tagasiminekut“, öeldakse resolutsioonis, kus väljendatakse samal ajal heameelt tõsiasja üle, et Pariisi kokkulepe on saanud tugevat vastukaja kogu maailma riikidelt, kes toetavad „jätkuvalt ja üha tugevamalt kokkuleppe täielikku rakendamist“.

Parlamendiliikmed rõhutavad samuti, et EL ja rahvusvaheline üldsus peaksid võtma konkreetseid kohustusi seoses täiendavate rahastamisallikate pakkumisega kliimamuutustega võitluseks. Laenu- ja investeerimispraktika peaks olema kooskõlas eesmärgiga hoida ülemaailmne keskmise temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C ning loobuda fossiilkütustest.

Kiiduväärseks peetakse, et kogu maailmas on välja töötatud heitkogustega kauplemise süsteeme, kusjuures neljas maailmajaos kasutusel olevad 18 süsteemi moodustavad üleilmsest SKPst 40 %. Euroopa Komisjoni innustatakse toetama ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ühendamist teiste samasuguste süsteemidega, et suurendada kliimameetmete ulatust ning vähendada süsinikdioksiidi lekke ohtu.

 

Edasised sammud

Parlamendi keskkonnakomisjoni delegatsioon osaleb komisjoni esimehe Adina-Ioana Văleani juhtimisel 13.–17. novembrini toimuval kliimakonverentsil.

 

Lisainfo

EPRSi taustainfo

Pressiteade hääletuse kohta keskkonnakomisjonis (07.09.2017)

Menetlusetapid

EPRSi taustainfo: Pariisi kliimakokkulepe

EPRSi taustainfo: USA taandumine Pariisi kokkuleppest

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu