skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
01/02/2017

Veebruar 2017

Loe Euroopa Parlamendiga seotud 2017. aasta veebruari uudiseid. Millised seadused võeti vastu, kuidas hääletati.

robot
Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis ütlevad saadikud, et kiiresti muutuva robootika valdkonna jaoks on vaja ELi tasandil reegleid, mis paneks paika eetikastandardid ja vastutuse jagamise isejuhtivate autode õnnetuste korral.
stop terrorism
Neljapäeval kiitsid saadikud heaks ELi terrorismivastase võitluse raamistiku täiendamise eelnõu, et seista vastu uutele ohtudega nagu nn. välisvõitlejad ja üksikründajad.
external borders
Neljapäeval hääletatud määruse kohaselt tuleb liikmesriikidel hakata andmebaaside abil süstemaatiliselt kontrollima Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanikke. Kontrollitakse EL välispiiri ületamist, et  kindlustada avaliku korra ja  sisejulgeoleku ohutus.
Future of the EU
Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani väljendas heameelt selle üle, et täiskogu võttis täna vastu Guy Verhofstadti, Mercedes Bresso, Elmar Broki, Reimer Boge ja Pervenche Beresi kolm raportit, millega alustatakse arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle.
Trudeau, CETA, Strasbourg
“Kanada teab, et Euroopa hääl globaalsel areenil ei ole ainult eelistatav, see on hädavajalik, ” ütles Kanada peaminister Justin Trudeau oma kõnes saadikutele parlamendi istungil Strasbourgis. Esimese Kanada peaministrina parlamenti külastanud Trudeau tõstis oma kõnes esile ELi ja Kanada ajaloolist partnerlust.
CETA.
Kolmapäeval kiitsid saadikud heaks EL - Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu, mille eesmärgiks on edendada kaubavahetust ja investeeringuid.
Täiskogu istung Strasbourgis
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos ELi välispoliitika kõrge esidaja Federica Mogheriniga halvenenud olukorda Ida-Ukrainas, kus venemeelsed mässulised on rikkunud relvarahu. Arutelule Ukraina teemal järgnev arutelu olukorrast Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes.
EP Strasbourg, plenary hall
Esmaspäeval algava Strasbourgi täiskogu istungi teemade hulgas on EL-Kanada kaubandusleping, terrorismivastane võitlus, kontroll EL välispiiridel, kasvuhoonegaasid, ühtse turu prioriteedid, pestitsiidid ning julgeolekuolukord Ida-Ukrainas.
Gruusia lipp
Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks ettepaneku anda Gruusia kodanikele õigus ilma viisata Schengeni ala riikidesse reisida.
White house, the US
Kolmapäeval toimunud arutelul Federica Mogheriniga andsid parlamendi fraktsioonide juhid oma hinnangu möödunud nädalal Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poolt allkirjastatud korraldusele, millega keelatakse seitsme riigi kodanike sissesõit USAsse. Enamik sõna võtnud saadikuid pidas sissesõidupiiranguid meelevaldseks ja lääne demokraatiate põhiväärtuseid, nagu vabadust, mittediskrimeerimist ja solidaarsust, eiravateks.
Euroopa Parlament.
Parlament arutab USA reisikeeldu, energialiidu tulevikku, Lõuna-Sudaani kriisi ning toimub Gruusia kodanikele viisavabaduse andva eelnõu lõpphääletus.