skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
Kolmapäeval võttis Ilham Tohti tütar oma vangistatud isa nimel vastu 2019. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna.
Kolmapäeval valiti aastateks 2019-2024 Euroopa ombudsmaniks Emily O’Reilly (Iirimaa). Hääletusel andis talle toetuse 320 parlamendiliiget.
Euroopa Parlament.
Päevakorras: 2019. aasta Sahharovi auhinna üleandmistseremoonia, parlament valib järgmise Euroopa ombudsmani, parlament arutab Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi, Lissaboni leping ja põhiõiguste harta: 10 aastat olulistest ELi reformidest
Teisipäeval avalikustatud Eurobaromeetri uuringus küsiti, milliste teemadega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema.
Kolmapäeval, 4. detsembril 2019 toimus Saue Gümnaasiumis viimane sellesügisene Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng.
Esimest korda märkisid Euroopa kodanikud Eurobaromeetri uuringus kliimamuutuse prioriteediks. Kuus eurooplast kümnest arvavad, et noorte kliimateemalistel meeleavaldustel on otsene mõju kliimapoliitikale. Euroopa Parlamendi president David Sassoli osaleb ÜRO COP25 kliimakohtumisel.
Venemaa peaks lõpetama poliitiliselt motiveeritud kohtumenetlused Leedu kohtunike suhtes. Liikmesriigid ja Interpol peaksid eirama Venemaa vahistamismääruse taotlusi. •Venemaa suhtes on vaja on suuremat koostööd ja järjepidevust kogu ELis
EL peaks võtma ÜRO kliimakonverentsil kohustuse viia kasvuhoonegaaside netoheide 2050. aastaks nullini, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.
Pärast oktoobris ja novembris parlamendis toimunud avalikke kuulamisi kiitsid parlamendiliikmed kolmapäeval heaks uue Euroopa Komisjoni koosseisu.
Päevakorras: 2019.–2024. aasta Euroopa Komisjoni valimine, kliimakriis: Parlament nõuab kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks, filmiauhinna LUX 2019. aasta auhinnatseremoonia, Oleg Sentsovile Sahharovi auhinna üleandmise tseremoonia
18.- 19. novembril 2019 toimus Brüsselis EPAS (European Parliament Ambassador School) programmi raames koolitus erinevate Euroopa Liidu riikide õpetajatele, millel osalesid ka kaks Eesti õpetajat: Igor Kalakauskas Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist ning Anu Tintera Tartu Kutsehariduskeskusest.  
Päevakorras: Wolfgang Schäuble sõnavõtt Berliini müüri langemise 30. aastapäeva puhul, parlamendiliikmed arutavad kolmapäeva pärastlõunal kuidas parandada ajakirjanike kaitset, arutelu Türgi puurimistegevuse üle Vahemere idaosas, pagulaste olukord Kreeka saartel, lapse õiguste konventsiooni tähistamine, Euroopa Parlamendi liikmed on vastu seksuaalkasvatuse kriminaliseerimisele Poolas