skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Aprill 2019

TED
Euroopa Parlament kuulutab välja hanked sõlmimaks raamlepingud asutuseväliste ekspertteadmiste osas erinevates valdkondades.
Kolmapäeval toimunud hääletusel toetasid parlamendiliikmed uusi meetmeid Euroopa piiri- ja rannikuvalve tugevdamiseks, et tõhustada ELi välispiiride kaitset.
Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on tagada parem kaitse isikutele, kes avaldavad töökohas omandatud teavet illegaalsetest tegevustest.
Parlamendiliikmed arutavad Ühendkuningriigi ELi liikmelisuse paindlikku pikendamist kuni 31. oktoobrini ja Euroopa Parlamendi valimisi Ühendkuningriigis teisipäeval kell 10.00 (Eesti aja järgi).
Teisipäeval, 16. aprilli algusega kell 14.00 osaleb 16-aastane Greta Thunberg, kelle tegevus on olnud inspiratsiooni allikaks ülemaailmsetele koolinoorte kliimameeleavaldustele, EP keskkonnakomisjoni kohtumisel, mis on avatud kõigile parlamendiliikmetele.
Euroopa Parlamendi Büroo Eestis kõiki koolinoori vanuses 14-19 osalema Euroopa Liidu teemalisel kahoodivõistlusel.
EP täiskogu võttis neljapäeval toimunud lõpphääletusel vastu uued isapuhkuse ja mitteülekantava vanemapuhkuse reeglid.
Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraat kuulutas 18. märtsil 2019 välja uue hanke kirjaliku tõlke teenuse osutamiseks 19 sihtkeelde, milleks on muuhulgas ka eesti keel.
Ted tenders.
Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas toimuvaid hääletusi, arutelu Euroopa tuleviku teemal Rootsi peaministri Stefan Löfveniga, hääletatakse vanemapuhkust puudutavate eeskirjade ettepanekut jpm.    Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi eeskirjade muudatusi, et tõhustada võitlust ebaseaduslike tavadega maanteevedude sektoris ja ajakohastada veokijuhtide puhkeaja eeskirju.