skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/04/2019

Parlament kiitis heaks uued eeskirjad rikkumistest teatajate paremaks kaitsmiseks

Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on tagada parem kaitse isikutele, kes avaldavad töökohas omandatud teavet illegaalsetest tegevustest.

Uued normid ELi eeskirjade rikkumistest teatajate ehk nn vilepuhujate kaitseks hõlmavad valdkondi nagu riigihanked, finantsteenused, rahapesu vältimine, tuumaohutus, rahvatervis ja andmekaitse.

Normidega, mille osas saavutati ELi Nõukoguga kokkulepe käesoleva aasta märtsis, luuakse turvalised teavitamiskanalid nii erasektori organisatsioonides kui ka avaliku sektori asutustes. Samuti on võimalik rikkumistest teavitada ELi institutsioone ja asutusi. Kui asutusesisese teavitamiskanali kaudu rikkumisest teavitamisele ei reageerita piisavalt ja rikkumisest teavitav isik edastab info rikkumisest avalikkusele, säilitab ta normidega ette nähtud kaitse.

Samuti kehtestatakse kaitsemeetmed, et kaitsta rikkumistest teatavaid isikuid, neid abistavaid isikuid ja sugulasi ähvardamise, vallandamise ning muu kättemaksu eest.

Liikmesriigid peavad tagama, et rikkumistest teatajatel on tasuta ligipääs sõltumatule informatsioonile ja nõustamisele rikkumistest teavitamise menetluste kohta. 

Raportöör Virginie Rozière (S&D, FR): “Skandaalid nagu Luxleaks ja Panama paberid on näidanud, kui ebakindel on vilepuhujate olukord täna. Euroopa Parlamendi valimiste eel saadab parlament selge signaali, et on kuulnud kodanike muret ja toetab kaitsemeetmete tugevdamist, et tagada nende ja rikkumistest teavitajate turvalisus.“

 

Edasised sammud 

Eeskirjad vajavad jõustumiseks nüüd ELi Nõukogu ametlikku heakskiitu. Liikmesriikidel on seejärel kaks aastat direktiivi rakendamiseks.

 

Menetlusdokumendid

Raportöör Virginie Rozière (S&D, FR)

Multimeedia pakett

EPRS briifing (10.04.2019)

Küsimused ja vastused: rikkumistest teatajate kaitse (23.04.2018)

Videosalvestis pressikonverentsist (16.04.2019)

Tasuta fotod, video- ja helimaterjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu