skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/04/2019

Euroopa piiri- ja rannikuvalve: 10 000 operatiivtöötajaga alaline korpus 2027. aastaks

Kolmapäeval toimunud hääletusel toetasid parlamendiliikmed uusi meetmeid Euroopa piiri- ja rannikuvalve tugevdamiseks, et tõhustada ELi välispiiride kaitset.

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit (Frontex) tugevdatakse eesmärgiga parandada reageerimist uutele väljakutsetele julgeoleku ja rände valdkonnas.

ELi riikide toetamiseks välispiiride haldamisel, ebaseaduslike rändajate tagasisaatmisel ja võitluses piiriülese kuritegevusega luuakse 10 000 operatiivtöötajaga alaline korpus. Korpus alustab tööd 5000 töötajaga 2021. aastal ja on täielikult toimiv 2027. aastaks. Korpus hakkab koosnema ameti palgatud piiri- ja rannikuvalve ametnikest ja ELi liikmesriikide poolt lähetatud ametnikest. Samuti luuakse piirivalvuritest koosnev kiirreageerimisreserv.

Piiri- ja Rannikuvalve Amet saab edaspidi paremini toetada ELi riikide tegevust ebaseaduslikult ELis viibivate isikute tuvastamisel ja uute reeglitega tõhustatakse koostööd ELi Varjupaiga Tugiametiga ning võimaldatakse edaspidi teha koostööd ka kolmandate riikidega, mis ei asu ELi naabruses. Samuti tugevdatakse järelevalvet ameti tegevuse üle, et tagada operatiivtöö käigus isikute põhiõiguste austamine.

Raportöör Roberta Metsola (EPP, MT): “Uued eeskirjad toovad olulised muutused Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti võimekusse tegeleda rändega kaasnevate väljakutsetega. Oleme juhindunud eelkõige põhimõttest olla õiglased nende suhtes, kes vajavad kaitset ja kindlameelsed nende suhtes, kes seda ei vaja ning karmid nende suhtes, kes soovivad kuritarvitada kõige haavatavamaid inimesi."

Edasised sammud

Eeskirjad vajavad jõustumiseks ELi Nõukogu heakskiitu.

 

Lisateave

Vastuvõetud tekst (17.04.2019)

Videosalvestis arutelust (17.04.2019)

Videosalvestis pressikonverentsist (17.04.2019)

Menetlusdokumendid

EPRS briifing

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu