skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Jaanuar 2019

Kolmapäeva pärastlõunal EP täiskogul toimunud arutelul kordasid saadikud, et EL jääb kindlaks rahu, stabiilsuse ja siseturu terviklikkuse kaitsmise küsimustes.
Päevakorras: Arutelu Brexiti teemal pärast hääletust Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas, rahvusvahelise holokausti mälestuspäeva tseremoonia, arutelu Euroopa tuleviku teemal Soome peaministri Juha Sipiläga, demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud vägivalla ärahoidmine  
Euroopa Parlament on neli kuud enne Euroopa valimisi loonud uue veebilehe, et selgitada valimiste reegleid igas liikmesriigis ning väljapool Euroopa Liitu hääletamiseks. Veebileht on loodud, et aidata valijatel leida kogu vajalik teave ühest kohast. 
.
ELi valitsused, mis sekkuvad kohtute töösse või ei tegele piisavalt korruptsiooni ja pettuste väljajuurimisega, peavad edaspidi arvestama, et nende ELi toetused võidakse peatada.
Parlament kiitis heaks resolutsiooni, milles reastatakse ettepanekud pestitsiidide turule lubamise läbipaistvamaks muutmiseks, et parandada üldsuse usaldust lubade andmise menetluse suhtes.
Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid.
Kolmapäeva hommikul toimunud arutelul Brexiti teemal rõhutasid parlamendiliikmed, et eurooplased on jätkuvalt üksmeelsed ja kodanike õigused on Euroopa Parlamendi prioriteet.