skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
31/01/2019

Venezuela: Parlament tunnustab Juan Guaidód ja kutsub ELi liikmesriike seda järgima

Euroopa Parlament võttis neljapäeval vastu resolutsiooni, millega tunnustas Juan Guaidód Venezuela ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseadusega. 

  • EP mõistab hukka ettepanekud kriisi lahendamiseks vägivalla abil
  • Tuleb luua kontaktrühm, et saavutada kokkulepe uute valimiste korraldamiseks
  • Igasugune inimõiguste rikkumine tuleb koheselt lõpetada

Parlamendiliikmed paluvad häältega 439 poolt, 104 vastu, 88 erapooletut vastu võetud resolutsioonis ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal Federica Mogherinil ja ELi liikmesriikidel tunnustada Juan Guaidód riigi ainsa seadusliku üleminekupresidendina, kuni kuulutatakse välja uued vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed presidendivalimised demokraatia taastamiseks.

Resolutsioonis rõhutavad parlamendiliikmed oma toetust rahvuskogule kui Venezuela ainsale legitiimsele demokraatlikule organile, mille volitused on vaja taastada ja tagada, austades rahvuskogu liikmete eesõigusi ja turvalisust.

Pärast Juan Guaidó tunnustamist peaksid EL ja liikmesriigid tunnustama seaduslike ametivõimude poolt nimetatud esindajaid, lisasid parlamendiliikmed resolutsioonis.

Parlamendiliikmed mõistavad samuti hukka Venezuela olukorda kajastavate ajakirjanike, sealhulgas mitmete ELi riikide ajakirjanike kinnipidamise ja nõuavad nende kohest vabastamist.

Vägivalla eest vastutavad isikud tuleb vastutusele võtta

Parlament mõistab teravalt hukka ägedad repressioonid ja vägivalla, mille käigus on inimesi tapetud ja surma saanud ja nõuab, et de facto Venezuela ametivõimud lõpetaksid igasuguse inimõiguste rikkumise, võtaksid süüdlased vastutusele ning tagaksid kõigi põhivabaduste ja inimõiguste täieliku järgimise.

Samuti avaldatakse resolutsioonis toetust ÜRO peasekretäri nõudmisele uurida toimepandud tapmisi sõltumatult ja täielikult.

Kontaktrühm, et saavutada kokkulepe uute valimiste korraldamiseks

Parlamendiliikmed kutsuvad ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat tegema koostööd piirkonna riikidega ja kõigi teiste peamiste osalejatega, et luua kontaktrühm, nagu on märgitud ELi nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldustes, mis võiks olla vahendajaks kokkuleppe saavutamisel vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendivalimiste korraldamiseks, kus on tagatud kokkulepitud ajakava, kõigile osalejatele võrdsed tingimused, läbipaistvus ja rahvusvaheliste vaatlejate kohalolu.

Vastuvõetud tekst (31.01.2019)

Videosalvestis arutelust (30.01.2019)