skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/07/2019

Ursula von der Leyen esitas parlamendiliikmetele oma nägemuse prioriteetidest Euroopa Komisjoni presidendina

Teisipäeval toimunud arutelul esitas Ursula von der Leyen oma nägemuse prioriteetidest Euroopa Komisjoni presidendina.

Parlamendiliikmed hääletavad tema nimetamist komisjoni presidendi ametisse kell 18.00 (kell 19.00 Eesti aja järgi).

All on toodud valik Ursula von der Leyeni poolt mainitud prioriteetidest.

Tunnistades, et terve planeet on üks meie suurimatest väljakutsetest ja vastutusest, tegi von der Leyen ettepaneku ambitsioonikamate heitkoguste eesmärkide sisseviimiseks, sh 50-55 protsendiline heitkoguste vähendamine 2030. aastaks. Ta võttis kohustuse esitada “Euroopa roheline lepe” ja Euroopa kliimaseaduse eelnõu esimese saja päeva jooksul ning jätkusuutliku investeerimise kava ühe miljardi euro investeerimiseks.

Von der Leyen rõhutas, et ELi majandus peab teenima kodanike huve. Selleks on vaja, et kõik jagaksid kohustusi, sealhulgas tehnoloogiahiiud, kes küll tegutsevad Euroopas, aga ei maksa inim- ja sotsiaalse kapitali kasutamise eest.

Ta kordas Euroopa Komisjoni liikmete soolise tasakaaluga arvestamise kohustust ning rõhutas vajadust tegeleda otsustavalt naiste vastase vägivallaga. Tema sõnul peaks EL ühinema Istanbuli konventsiooniga ning naiste vastane vägivald tuleks defineerida ELi aluslepingutes kuriteona.

Von der Leyen kinnitas oma veendumust, et õigusriik on ELi põhiväärtus ja teatas, et kavatseb luua ELi monitooringumehhanismi, mis hakkab toimima paralleelselt olemasolevate meetmetega. Ta rõhutas samuti, et Euroopa väärtuste hulka kuulub ka kohustus päästa merehätta sattunud inimeste elud, ja et humaanne piiripoliitika peab sellest lähtuma. Von der Leyen avaldas toetust uuele rände- ja varjupaigapaktile ja Dublini määruse reformile, lisades, et tagab Frontexi piirivalvurite arvu suurenemise 10 000 inimeseni mitte 2027., vaid 2024. aastaks. Kõik riigid peavad võtma enda kanda õiglase osa kohustustest vastavalt Euroopa solidaarsuse põhimõttele, lisas ta.

Euroopa demokraatia teemal ütles von der Leyen, et kavatseb algatada kaheaastase Euroopa konverentsi alates 2020, mille käigus kodanikud võtavad aktiivse juhtrolli. Ta rõhutas samuti, et esikandidaatide süsteemi tuleb tugevdada ja tulevastel valimistel tuleks taas kaaluda üleeuroopaliste nimekirjade kasutusele võtmist. Ta avaldas ka toetust Euroopa Parlamendi algatusõigusele, võttes kohustuse esitada seadusandlik ettepanek iga kord, kui Euroopa Parlament palub seda resolutsioonis, mille on vastu võtnud kõigi parlamendiliikmete enamus.

Fraktsioonide esindajate sõnavõtud

Manfred Weber (EPP, DE) kinnitas, et tema fraktsioon toetab von der Leyenit. “Seisame õiglase, moodsa, innovaatilise, kindla, avameelse ja ökoloogilise Euroopa eest. Koostööd tehes viime oma lubadused ellu.“ Ta tervitas von der Leyeni ettepanekuid algatusõiguse andmiseks Euroopa Parlamendile ja esikandidaatide protsessi parandamiseks.

Iratxe García (S&D, ES) ütles, et Euroopa demokraatia liigub edasi liiga aeglaselt, ja rõhutas, et von der Leyen peab täpsustama kuidas ta kavatseb reageerida kodanike nõudmistele, enne kui S&D fraktsioon otsustab tema toetamist. Olulisemad küsimused fraktsiooni jaoks on toetus jätkusuutlikule majanduskasvule, jõulisem tegutsemine võitluses vaesusega ja siduv strateegia soolise tasakaalu tagamiseks.

Dacian Cioloș (Renew Europe, RO): “Me ei saa enam pettumust valmistada miljonitele eurooplastele, kes ütlesid “jah” Euroopale. Nad ootavad, et EL kaitseks kõhklusteta õigusriigi põhimõtet.“ Ta lisas, et tema fraktsioon on valmis von der Leyenit toetama ühe eesmärgiga: et Euroopat uuendada. „Eelkõige ootame teilt tõelist Euroopa-meelset juhtimist. Euroopa ei ole administratsioon, see on poliitiline ambitsioon,” ütles Cioloș.

Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE) ütles, et tema fraktsioon ei ole valmis andma Euroopa Liidu juhtimist Ursula von der Leyen’i kätte "ajal, mil meie ühine kodu on põlemas, kliima on halvenemas, ebavõrdsus suureneb ja on toimumas tagasipööre põhiõiguste ja õigusriigi osas". Samas lubas ta oma fraktsiooni toetust ettepanekutele, mis tegelevad piisavalt eksistentsiaalsete väljakutsetega, juhul kui von der Leyen valitakse.

Jörg Meuthen (ID, DE) andis teada, et tema fraktsioon hääletab von der Leyeni vastu, kuna ta ei sobi komisjoni presidendi ametisse ja tal puudub veenev nägemus Euroopast. Ta kritiseeris von der Leyenit liiga paljude erinevate ja vastuolus olevate lubaduste eest.

Raffaele Fitto (ECR, IT) palus Ursula von der Leyen’il täpsustada oma seisukohta õigusriigi mehhanismi ja Euroopa Komisjoni poliitika kohta selles vallas. Ta avaldas heameelt komisjoni presidendi kandidaadi ettepanekute osas, mis puudutavad võitlust kliimamuutustega, aga lisas, et “räägime järjest ambitsioonikamatest eesmärkidest, rääkimata sellest, kuidas neid saavutada”.

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE) ütles, et tema fraktsioon ei hääleta von der Leyeni poolt. Valijad ootasid, et komisjoni presidendiks valitakse esikandidaat, mitte kaitseminister, mis on märgiks ELi jätkuvast militariseerimisest ja isoleerimisest. Ta kutsus üles lõpetama kasinuspoliitikaid ja investeerima sotsiaalkindlustusse, haridusse, tervishoidu ja võitlusse kliimamuutustega.

Videosalvestised sõnavõttudest:

Ursula von der LEYEN-i pöördumine

Fraktsioonijuhtide sõnavõtud

Ursula von der LEYEN-i vastused

 

Lisateave:

EP kodukord

Tasuta fotod, video- ja helimaterjal